Publicerad 2024-04-22

Rapport från Tekniska nämnden 22 april

Ja till försök med avpaketering av matavfall och nej till nya övergångsställen. Det var några av de beslutspunkter som togs upp på Tekniska nämnden den 22 april.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till försök med "avpaketering" av matavfall från 1 maj

Tekniska nämnden beslutade att ge Teknisk förvaltning i uppdrag att dra igång en försöksperiod för att avpaketera matavfall. Testet innebär att kommunen samlar in, avpacketerar och transporterar matavfall från butiker och restauranger. Försöket ska genomföras vid Gräfsåsens avfallsanläggning från 1 maj 2024 till 31 augusti 2025. Förvaltningen ska också lämna en delredovisning till Tekniska nämndens sammanträde den 11 december 2024.

Bakgrunden till beslutet är de nya, strängare lagkraven som trädde i kraft 1 januari 2024. De innebär att verksamheter måste sortera matavfall och förpackningar separat. Men många butiker och restauranger har haft svårt att anpassa sig till de nya kraven. Därför vill förvaltningen nu testa en avpaketeringstjänst för att underlätta för verksamheterna.

Tanken med testet är också att ge förvaltningen mer kunskap om mängden matavfall, kvalitet, lämpliga tekniker och vilka kostnader det innebär. Man hoppas också få bättre kunskap om behoven som finns hos lokala butiker och restauranger. Testet finansieras av verksamhetens löpande driftsbudget

En framgångsrik avpaketeringsprocess skulle öka mängden välbehandlat matavfall till den nya biogasanläggning som ska öppna 2025.

Nej till nya övergångsställen

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av Komunfullmäktige att fatta beslut om två medborgarförslag som rör nya övergångsställen. Nämnden säger nej till båda förslagen.

Nej till övergångsställen Fältjägargränd - Köpmangatan

Ett medborgarförslag gäller nytt övergångsställen vid korsningen Fältjägargränd och Köpmangatan. Nämnden avslog förslaget med motiveringen att hastighetsbegränsningen på platsen är 30 km/timmen. Genom det har man tagit tillräcklig hänsyn till fotgängarnas säkerhet. Det finns också en farhåga att ett övergångsställe skulle minska de gåendes riskmedvetenhet och öka risken för olyckor.

Övergångsställen ska i första hand användas för att förbättra framkomligheten vid höga trafikflöden

Nej till övergångsställe vid förskolan Lillsjön

I det andra medborgarförslaget önskar förslagsställaren ett övergångsställe på Tranbärsvägen för säkrare passage till Lillsjöns förskola. Tekniska nämnden avslår förslaget. Även här är motiveringen att övergångsställen i första hand ska användas för att förbättra framkomligheten vid höga trafikflöden - och inte som en trafiksäkerhetsåtgärd.

Platsen som förslagsställaren nämner har inte tillräckliga trafikmängder för att motivera ett övergångsställe, eftersom vägen där övergår i en bussgata med begränsad trafik.

Enligt de riktlinjer som Trafikverket tagit fram bör man inte anlägga ett övergångsställe om det inte passerar minst 3 000 bilar per dygn och 20 personer på en timme. Platsen uppfyller inte kraven för flöden i dagens läge, eftersom framkomligheten är god.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-22