Publicerad 2024-04-23

Nattparkera rätt så att vi kommer åt att sopa

Nu har vi påbörjat den stora vårstädningen då vi sopar upp gruset från vinterns halkbekämpning. Det är fortfarande minusgrader på nätterna och det är mycket snö kvar. Därför går det sakta. Men vi har börjat i centrum och även sopat de större gatorna. Tänk på datumparkeringen så att du får rensopat på din gata och undviker avgifter för felparkering.

Foto: Sopmaskin och lastbil i arbete

Vi har redan grovstädat i centrum, men nu är flera arbetslag ute. När vi är färdiga med centrala Östersund och de större gatorna och de kombinerade gång- och cykelbanorna, förflyttar vi oss till ytterområdena och arbetar oss sedan långsamt in mot centrum. Våra maskiner kommer att gå hela dagarna och även nattetid där det behövs. Därför är det viktigt att alla bilister följer reglerna för datumparkering. Annars kan vi inte sopa överallt.

Noga fastställd plan

Varje arbetslag består av minst tre fordon; en vattenbil som vattnar gruset, en lastmaskin med frontsop och en lastbil med bogserad sandupptagare. Arbetslagen betar av område för område efter en noga fastställd plan. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att jobba på.

Bilar ett hinder

– Vi får ibland klagomål på att vi har slarvat, berättar arbetsledare Jonatan Hellström. Men felparkerade bilar gör att vi inte kommer åt att sopa överallt. Det kan se ut som att vi har slarvat när vi har sopat, men det har helt enkelt stått felparkerade bilar i vägen.

Sopa gärna gångbanan

Fastighetsägare som har sandat halkiga gångbanor utanför sin fastighet, får gärna sopa ut det gruset ut i gatan. Det underlättar vårt arbete med sopningen och vi behöver inte riskera att köra på staket och fasader med våra stora maskiner.

Men gruset från den egna fastigheten måste fastighetsägare själv ta rätt på (och det hör inte hemma i soptunnorna).

Följ sopningen på vår karta

Ivrig att sätta igång med fönsterputsningen eller rullskidåkningen?

Du kan följa arbetet med sopningen på vår karta

Och hur var nu reglerna för datumparkering?

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-23