Publicerad 2024-04-24

Östersundare känner sig tryggare än genomsnittet - så arbetar kommunen med trygghetsfrågor

Östersunds kommun arbetar ständigt med trygghetsfrågor, men vad är det exakt som görs inom kommunal verksamhet för att bibehålla och utveckla säkerheten i kommunen?

En person går på gångväg i dimma medan ljuslyktor lyser upp

Östersundarna känner sig trygga både när det är mörkt och ljust

En medborgarundersökning som Statistiska Centralbyrån gjorde hösten 2023 visar att de som bor i Östersund känner sig mer trygga än genomsnittet i Sverige. Både när det är mörkt och när det är ljust ute. Här kan du läsa mer om mer om medborgarundersökningen.
Invånarnas Betyg: I Östersund är det tryggt att bo

– Det är glädjande att vi ligger bra till i undersökningen, men vi nöjer oss inte där, snarare tvärtom. Vi fortsätter att arbeta aktivt med trygghetsfrågor så kommuninvånarna fortsätter att känna sig trygga, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Samordning och samarbete ger ett tryggare Östersund

Vintern 2021 sjösatte Östersund arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST). Arbetet leds av Alexander Kärngard, kommunens trygghetssamordnare och Östersunds kommunpolis. I EST ingår representanter från kommunens förvaltningar, polisen, bostadsbolag, bevakningstjänst och nattvandrare som träffas varannan vecka för att gå igenom den lägesbild som är framtagen från polisanmälningar och rapporter som skickats in.

Utifrån detta planerar, utför och följer EST upp det trygghets- och brottsförebyggande arbetet. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser, både i boendemiljöer och offentliga miljöer.

– Ett stabilt trygghetsarbete förutsätter samarbete mellan olika instanser och myndigheter, säger Alexander Kärngard, trygghetssamordnare, inom ramen för EST utför vi även trygghetsvandringar i olika delar av Östersund.

Trygghetsvandringarna genomförs för att identifiera behov i den offentliga miljön som kan påverka den upplevda tryggheten.

Nattvandring

Östersunds kommun samarbetar med organisationen Nattvandring.nu för att stärka och utveckla de vuxnas engagemang till ett tryggare Östersund. Samarbetet är ett så kallat Ideellt Offentligt Partnerskap (IOP).

Trygghetsnavet

För att öka tryggheten på Busstorget och i centrala Östersund öppnade Östersunds kommun tillsammans med Polisen Trygghetsnavet på Busstorget.

– Trygghetsnavet ska göra att den sociala närvaron på Busstorget ökar och att vi effektivare kan nå medborgare i behov av stöd, säger Alexander Kärngard.

I Trygghetsnavet arbetar Polis, Uppsökande teamet och den nystartade Ungdomsgruppen.

Evenemangssäkerhet

Östersunds kommun samordnar arbetet med att hålla evenemang säkra inom Östersunds geografiska område. Även om arrangören har det största ansvaret, så arbetar kommunen tillsammans med polis, räddningstjänst och region för att samarbeta och göra Östersund säkrare under evenemang.

Fakta om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen görs vartannat år av SCB för att kommunerna ska kunna följa trender. Undersökningen gör det även möjligt för Östersunds kommun att kunna jämföra sig med andra kommuner och riket som helhet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-24