Publicerad 2023-12-12

Invånarnas Betyg: I Östersund är det tryggt att bo

När invånarna tillfrågas är Östersund en utmärkt plats att leva och bo på. Här känner invånarna sig trygga och kommunen sköter sina verksamheter väl. Det visar Statistikmyndigheten SCB:s senaste medborgarundersökning som gjordes under hösten 2023.

Hela 95,7 procent (jämfört med 91,8 för hela landet) av de tillfrågade anser att Östersund är en mycket eller ganska bra plats att bo på, vilket innebär en liten men positiv ökning från föregående mätning (94 procent). Dessutom uppger 76 procent av de tillfrågade att de skulle kunna rekommendera andra att flytta till Östersund (jämfört med 62,3 för hela landet).

"Dessa positiva resultat stärker Östersunds position som en attraktiv bostadsort och visar på det engagemang som präglar vår kommun", säger Niklas Daoson, kommunstyrelsens ordförande.

Trygghetsfrågor

Invånarna känner sig trygga i området där de bor både dagtid (98,8) och kvällstid (82,9 procent). Kommunen får höga betyg i trygghetsfrågor jämfört med övriga riket.

"Det är ett kvitto på det goda arbete som görs här varje dag för att skapa en trivsam och säker miljö för våra invånare. Vi kommer att fortsätta framåt i samma anda", säger Niklas Daoson.

86,4 procent (hela riket 79,4 procent) tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. Förtroendet för kommunalpolitiker är högre än riket. Invånarna anser att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa (67,8 jämfört med landet 54,5) och politikerna får även de högre betyg än landets snitt (57,8 jämfört med övriga landet 41,0).

"Våra engagerade medarbetare arbetar med dedikation för kommunens bästa, och vi är stolta över att invånarna märker det och erkänner våra insatser. Det faktum att även vår politik får rejält mycket högre betyg än landets snitt avseende att jobba för kommunens bästa, stärker vårt gemensamma mål att fortsätta göra Östersund till en plats där medborgarna trivs och rekommenderar andra att bo", säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Om SCB:s medborgarundersökning

I SCB:s medborgarundersökning – där Östersund deltar vart annat år – får landets kommuninvånare tycka till. De betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Kommunens verksamheter.
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun.

I varje kommun inbjuds slumpmässigt utvalda personer över 18 år att svara på enkäten. Antalet som enkäten skickas ut till beror på kommunens storlek. Den här gången svarade 465 personer i Östersund, vilket ger en svarsfrekvens på 39 procent.

– Vi vill gärna passa på att tacka de som tog sig tid och genomförde enkäten. Svaren är viktiga för att vi ska ha ett bra underlag att arbeta vidare med, säger Mia Jansdotter, controller på Östersunds kommun.

Hela medborgarundersökningen för 2023 kommer inom kort att publiceras i Kolada, SCB:s hemsida samt på ostersund.se.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-01