Publicerad 2024-04-26

Allt ljus på oskyddade trafikanter längs Lugnviksvägen

Vi fortsätter vårt arbete med att se till att oskyddade trafikanter får bra gatubelysning och hålls åtskilda från motorfordonstrafiken. Det innebär att vi tar ner lyktstolpar längs bilvägar och sätter upp vid gång- och cykelbanor. Nu har turen kommit till Lugnviksvägen mellan järnvägsövergången nedanför Jamtli och villabebyggelsen i Lugnvik.

En man och två barn som cyklar på en cykelbanaFörstora bilden

Östersunds kommun arbetar målmedvetet med att lysa upp och skapa trygghet där gångtrafikanter och cyklister färdas, till exempel på gång- och cykelbanor, och släcka ned längs vägsträckor där motorfordon som har egen belysning färdas, ofta i hög hastighet. På så sätt lockas oskyddade trafikanter som gångtrafikanter och cyklister till tryggare färdvägar som är åtskilda från motorfordon.

I år är det Lugnviksvägens tur att få en mer ändamålsenlig gatubelysning.

Karta över LugnviksvägenFörstora bilden

Klicka för större karta

Ny belysning längs cykelbanan

Vi kommer att riva gatubelysningen längs bilvägen och istället sätta upp nya lyktstolpar längs gång- och cykelbanan som går parallellt med Lugnviksvägen. De nya lyktstolparna är lägre och har armaturer som riktar ljuset rakt ned där det behövs bäst.

Vi kommer att börja riva lyktstolparna på måndag den 29 april. Grävarbeten vid sidan av vägen kommer att pågå under sommaren och under sensommaren kommer den nya gatubelysningen upp längs cykelbanan.

Tryggt, miljövänligt och sparsamt

Vi gör denna förändring för att

  • belysningen ska riktas mot oskyddade trafikanter
  • oskyddade trafikanter inte ska lockas till vägsträckor som är ämnade för motorfordon
  • minska ljusföroreningarna
  • inte slösa med energi

Läs mer om vårt arbete att använda gatubelysningen som ett verktyg för en tryggare trafik

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-26