Seniorboende

Seniorboende ­är ett samlingsbegrepp för bostäder där man riktar sig till äldre personer. På den här sidan reder vi ut de olika begreppen och listar namn på hyresvärdar som erbjuder den här typen av bostäder.

Seniorboende kan ha olika namn. Det beror helt enkelt på vad hyresvärden väljer att kalla bostäderna. Förutom seniorboende är bonusboende och plusboende vanliga namn på den här typen av bostäder.

Det är vanligt att lägenheterna i ett seniorboende är anpassade för personer som behöver en mer tillgänglig bostad. Ofta finns också samlingslokaler och hobbyrum i anslutning till boendet.

I trygghetsboende finns en bo-värd

För att kunna kalla bostäder för trygghetsboende måste hyresvärden uppfylla vissa krav. En bo-värd måste finnas på plats. I ett trygghetsboende ska det finnas gemensamhetsutrymmen. Bostäderna måste också vara tillgängliga med exempelvis hiss och ramper för rullator och rullstol. 

Kräver inget biståndsbeslut

Gemensamt för de boenden som beskrivs här ovanför är att du själv kan välja att flytta till en sådan bostad utan prövning av kommunens biståndshandläggare.

För dig med stort behov av stöd

Du som har stort behov av stöd och trygghet dygnet runt kan ansöka om särskilt boende.

Hyresvärdar

Det finns flera hyresvärdar i kommunen som erbjuder boende som är speciellt anpassade för äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterad 2024-05-24