Ordinärt boende

På den här sidan hittar du olika former av stöd för dig som bor i ordinärt boende. Med ordinärt boende menar vi ditt eget privata boende. Det kan vara boende i villa radhus eller lägenhet. Längre ned på sidan finns länk till ytterligare information om workshops och andra tips för att bo bra på äldre dar.

Stöd i bostaden

Här nedan finns information om olika stöd som underlättar vardagen för dig som bor i ordinärt boende.

Fixartjänster

Har du fyllt 69 år och bor i Östersunds kommun. Då har du rätt till fixar­tjänster.

Fixartjänster

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som vill leva ett självständigt liv i eget boende men samtidigt vara säker på du kan få hjälp vid akuta situationer när som helst på dygnet.

Trygghetslarm Pdf, 429.9 kB. 

Hemtjänst

Hemtjänsten består av flera delar. Det kan vara att få hjälp med vanliga hus­hålls­göromål som tvätt, städ­ning och inköp. Det kan också handla om hjälp med exempelvis måltider och person­lig hygien.

Hemtjänst

Hjälp i hemmet en översikt

Här hittar du en översikt över alla typer av stöd och hjälp du kan få i ditt hem för att underlätta vardagen.

Hjälp i hemmet

Bostads­anpassning

Bostadsanpassning kan du få om du har en bestående eller långvarig funktions­nedsättning och behöver göra förändringar i din bostad.

Bostadsanpassning

Boendestöd

Boendestöd är ett komplement till hemtjänsten för dig med en psykiatrisk diagnos och som behöver hjälp att få struktur på vardagen.

Boendestöd

Hemsjukvård och rehabilitering

Har du svårt att ta dig till din hälsocentral? Då kan du få både sjukvård och stöd och träning i din bostad och närmiljö.

Hemsjukvård och rehabilitering

Bo kvar eller flytta?

Tankar kring den egna bostaden och om man ska bo kvar eller flytta är vanliga bland äldre personer. De flesta bor kvar i den bostad där man bott en längre tid.

Om man flyttar så är det antingen för att man vill få bättre tillgänglighet, av sociala skäl eller för att man blir sjuk och mer eller mindre måste flytta.

På sidan "Bo bra på äldre dar" hittar du mer information om boendeformer och tips på workshop kring att bo bra på äldre dar.

Bo bra på äldre dar

Bostadstillägg

Tänk på att du kan ha rätt att få bostadstillägg.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. Flera faktorer påverkar, bland annat din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar.

Du som fyllt 65 år vänder dig till Pensionsmyndigheten. Där kan du själv göra en beräkning för att ta reda på om du kan få bostadstillägg.

Länk till sidan "Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?" på ostersund.se

Är du under 65 år vänder du dig till Försäkringskassan.

Sidan uppdaterad 2024-02-02