Provisum e-tjänst

Här har vi samlat information om Provisum e-tjänst. E-tjänsten ger dig som ställföreträdare möjlighet till digital redovisning och kommunikation med överförmyndaren.

Allt du behöver för att använda e-tjänsten är tillgång till internet och BankID eller Freja eID.

Vi råder dig att läsa igenom informationen på den här sidan innan du loggar in i e-tjänsten första gången.

Redogörelseblanketten ska bifogas för 2022

Om du ska lämna in en sluträkning i Provisum e-tjänst under 2022 ska du precis som tidigare fylla i och bifoga blanketten för redogörelse. Även till årsräkningen för 2022 måste du bifoga redogörelseblanketten.

Från årsskiftet kan du föra löpande dagbok och sedan lämna din redogörelse för 2023 genom att svara på frågor direkt i e-tjänsten.

Presentation av Provisum e-tjänst

Vi bjuder in alla ställföreträdare till en presentation av den nya e-tjänsten. Både nya användare och ni som tidigare har använt Valter är välkomna!
Presentationen sker digitalt via Microsoft Teams och beräknas ta cirka en timme inklusive frågestund. 

 • Onsdag 19 oktober kl. 17:30
 • Måndag 14 november kl. 17:30
 • Måndag 19 december kl. 17:30

Anmäl dig på sidan Utbildningar hos överförmyndaren.

Funktioner i Provisum e-tjänst

Skicka in ärenden

Du kan skicka in följande ärenden via e-tjänsten:

 • Ansökan om uttagstillstånd
 • Ansökan om samtycke till fastighetsförsäljning/bostadsrättsöverlåtelse
 • Ansökan om samtycke till arvskifte
 • Ansökan om tillfällig god man
 • Begäran om entledigande

Flerpartssignering

Flerpartssignering betyder att en handling kan signeras av flera parter. I uppdrag med två ställföreträdare får alltså den ena ställföreträdaren ett sms eller ett mejl om att hen har en handling att signera när den andra ställföreträdaren har skickat in något via e-tjänsten.

I förekommande fall kan också din huvudman signera. I e-tjänsten kan du ange om din huvudman kan samtycka digitalt. Välj bara det alternativtet om din huvudman:

 • Kan använda BankID eller Freja eID
 • Förstår innebörden av att signera handlingar
 • Är 16 år eller äldre

Om du anger att huvudmannen kan signera digitalt kommer hen att få ett sms eller mejl när du skickar in en handling där hen ska lämna sitt samtycke.

Om någon av parterna låter bli att signera kommer handlingen att makuleras och aldrig skickas in till överförmyndaren. Du får varningsmeddelanden och påminnelser innan detta sker.

Ta emot och svara på brev

Om du väljer att använda e-tjänsten slipper du mycket papperspost. Du får ett sms eller mejl när du har ett nytt brev i e-tjänsten. Om du behöver svara på brevet kan du göra det direkt i e-tjänsten.

Så fort du har valt notifikationsmetod kommer vi att börja skicka våra brev via e-tjänsten. Observera att vissa beslut fortfarande kan komma att skickas med vanlig post under en övergångsperiod.

Redovisa ditt uppdrag

Du kan lämna in förteckning, årsräkning, sluträkning och redogörelse för dina uppdrag. Du kan föra löpande räkenskaper, dagbok och körjournal under året. Uppgifterna du lägger in sparas tills det är dags att skicka in din årsräkning och/eller redogörelse.

Redogörelseblanketten ska bifogas för 2022

Om du ska lämna in en sluträkning i Provisum e-tjänst under 2022 ska du precis som tidigare fylla i och bifoga blanketten för redogörelse. Även till årsräkningen för 2022 måste du bifoga redogörelseblanketten.

Från årsskiftet kan du föra löpande dagbok och sedan lämna din redogörelse för 2023 genom att svara på frågor direkt i e-tjänsten.

När du redovisar i Provisum e-tjänst måste du ha dina verifikat sparade i datorn/plattan/mobilen så att du kan ladda upp dem i e-tjänsten.

Vanliga frågor

I Provisum e-tjänst finns en användamanual som ger svar på de flesta frågorna. Här har vi samlat några funderingar som kan dyka upp redan innan du loggar in.

Hur gör jag för att börja få digital post från överförmyndaren?

När du loggat in i e-tjänsten går du till Inställningar i menyn till vänster. Kontrollera att e-post och mobilnummer stämmer. Här väljer du hur du vill få notifikationer om att du har nya meddelanden i e-tjänsten. När du har gjort ditt val kommer vi i fortsättningen att skicka våra brev via e-tjänsten. Observera att vissa beslut fortfarande kan komma att skickas med vanlig post under en övergångsperiod.

Vad är den största skillnaden mot den tidigare e-tjänsten Valter?

 • Nu kan flera personer (inklusive huvudmannen) signera en handling
 • Du kan fylla i redogörelse och körjournal direkt i e-tjänsten (fr.o.m. 2023)
 • I redovisningen laddar du upp dina bilagor vid den inkomst/utgift/tillgång som verifikatet avser
 • Du kan se de handlingar som du har skickat in till överförmyndaren via e-tjänsten

Jag har fört löpande räkenskaper i Valter. Vad händer med dem?

Löpande räkenskaper som du har gjort i Valter har flyttats över till Provisum e-tjänst. När du loggar in första gången kontrollerar du att saldot på det disponibla kontot och eventuellt sparkonto stämmer och kan därefter fortsätta som vanligt.

Fungerar e-tjänsten i mobil eller på platta?

Ja, det går att använda e-tjänsten på smart telefon och surfplatta, men det är lättare att använda e-tjänsten på dator eftersom du får bättre överblick på en större skärm. Av den anledningen rekommenderar vi att du använder e-tjänsten på dator.

Jag har frågor om hur e-tjänsten fungerar. Vart vänder jag mig?

Börja med att läsa igenom Användarinstruktionerna som finns i menyn till vänster när du loggat in i e-tjänsten. Där hittar du en genomgång av de vanligaste funktionerna.

När e-tjänsten är ny räknar vi med många frågor. Därför bjuder vi in till en presentation av e-tjänsten med efterföljande frågestund. Anmäl dig här!

I vinter kommer vi att lägga upp utbildningsfilmer som går igenom hur du använder e-tjänsten mer i detalj.

Om dina frågor kvarstår efter att du har läst användarinstruktionerna och tagit del av presentationen eller utbildningsfilmerna kan du skicka ett mejl till overformyndaren@ostersund.se.

Jag vill inte använda e-tjänsten. Vad ska jag göra?

Det är frivilligt att använda Provisum e-tjänst. Vi har pappersblanketter för årsräkning, uttagsasökan och allt annat som finns i e-tjänsten. Vi kan fortsätta att skicka vanlig post till dig. Om du inte vill använda e-tjänsten låter du bli att logga in.

Om du redan har loggat in i e-tjänsten och valt att ta emot notifikationer via e-post eller sms måste du meddela oss att du har ångrat dig och inte längre vill använda e-tjänsten. Skicka ett mejl till overformyndaren@ostersund.se.

Bilagehantering?

Du bifogar en bilaga genom att du kopplar bilagan direkt till antingen en inkomst eller en utgiftspost.

Alternativt att du under fliken sammanställning och under respektive konto markerar kontot sedan gå till pennan ute till höger, då öppnas redigera menyn och här kan du lägga till relevanta bilagor tex årsbesked och kontoutdrag.

På samma sätt lägger man till en bilaga tex ett årsbesked för en fond under fliken fastighet och värdepapper.


Sidan uppdaterad 2022-10-26