Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem. Verksamheten vänder sig till barn från ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för flera verksamhetsformer. Ett exempel är familjedaghem (barnvårdare). Det är en person som erbjuder pedagogisk omsorg i sitt eget hem. Familjedaghemmets uppgift är att tillgodose barns behov av omsorg och genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande samt för skolbarnen en meningsfull fritid.

Pedagogisk omsorg i Östersunds kommun

Det finns fem verksamheter som erbjuder pedagogisk omsorg i Östersunds kommun. Det finns ingen kommunal pedagogisk omsorg.

Ansök om plats

Ansök direkt till respektive verksamhet. Se kontaktuppgifter nedan.

Fristående familjedaghem

Ekolek barnomsorg: Odensala

Gabriella Odén

Hyvelvägen 8, Östersund

Humlan pedagogisk omsorg (förskolan Humlan): Korsmyrbränna/ Häggenås

Samhällskooperativet Byssbon Ekonomisk Förening (förskola och pedagogisk omsorg)

Korsmyrbränna 120, Häggenås

  • 064-24 10 45
  • För barn i åldrarna 6–13 år.

Fridbacka gård: Ope/Torvalla By

Verksamheten är vilande.

Ekolek barnomsorg: Blomängen-Odenslund

Alexandra Borgsten

Spettstigen 1 - Östersund

Brunkullan: Brunflo

Mariebyvägen 6, Brunflo
Verksamheten är vilande.

Sidan uppdaterad 2024-04-04