Elevdokumentation i IST Lärande

Med IST Lärande får du som vårdnadshavare mer insyn i ditt barns dagliga skolarbete och större möjlighet att engagera dig i barnets lärande och utveckling. I IST Lärande får du tillgång till de bedömda uppgifter, omdömen, extra anpassningar och åtgärdsprogram som ditt barns lärare valt att dela. Här kan du också förbereda dig inför och kommentera utvecklingssamtal.

I IST Lärande kan du följa ditt barns arbete och mål:

  • Bedömda uppgifter
  • Omdömen
  • Utvecklingssamtalet
  • Extra anpassning
  • Åtgärdsprogram

När läraren publicerar en ny aktivitet får du notifiering via mejl om det.

Logga in med e-legitimation

Du loggar in i IST Lärande med BankID, mobilt BankID eller Freja Eid.

Har du inte tillgång till någon av ovanstående e-legitimationer kan vi erbjuda inloggning via Skol-ID. Skol-ID bygger på samma inloggningsprincip som BankID. Skol-ID kommer som en app för både Android och iOS. Ansök om Skol-ID hos kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se.

Sidan uppdaterad 2024-03-15