Framtidens kommunhus

Flygbild över rådhus-området.

Mellan Rådhuset och biblioteket ligger vårt nya kommunhus. På samma ställe som det gamla och byggt på de gamla stommarna, men ändå helt nytt! Hösten 2023 blev det äntligen klart, efter många år av renovering.

Från sjuka hus till inspirerande kontor

Gamla kommunhuset hade en historia med dålig inomhusmiljö och flera medarbetare har blivit sjuka av ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO). Därför har byggnaderna rivits och sanerats så att bara betongstommen blev kvar, det innebär att allt organiskt material och alla installationer revs innan ombyggnaden satte igång.

Målet med det nya kommunhuset är vi ska ha lokaler som är anpassade efter vad kommunens verksamheter och medarbetare behöver för att vi ska kunna göra vårt jobb på bästa sätt. Kommunhuset ska vara tillgängligt och inkluderande och vara en arbetsplats och en mötesplats för alla.

Som medborgare ska det bli lättare att hitta rätt. Det kommer finnas ett Medborgartorg med samtalsrum och en informationsdisk, på Medborgartorget kommer möten med kommunens olika tjänstepersoner ske.

Från och med den 10 november är du som medborgare välkommen till det nya kommunhuset och medborgartorget. Då flyttar Kundcenter tillsammans med Internservice och en del av IT-enheten in. Sen kommer verksamheter löpande flytta in i huset och i början av 2024 är flytten klar.

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Projektet Framtidens kommunhus är inte bara en byggnad utan handlar även hur kommunens medarbetare ska arbeta i kommunhuset. Ett delprojekt i Framtidens kommunhus är därför Arbetssätt. Projektet ska ta fram Östersunds kommuns sätt att arbeta aktivitetsbaserat. Att arbeta aktivitetsbaserat är ett flexibelt sätt att arbeta där det inte finns fasta arbetsplatser utan fokus ligger på att välja bäst arbetsplats för den arbetsuppgift som ska göras. En aktivitetsbaserad arbetsplats är uppdelad i en aktiv zon, en mellanzon och en lugn zon.

En arbetsdag kan se ut så här: du kanske läser en rapport på förmiddagen och därför sitter du i den lugna zonen - du måste koncentrera dig och vill inte bli störd. På eftermiddagen kanske du vill bolla rapporten med kollegor, och sätter dig därför i den aktiva zonen eller i mellanzonen.

Cirkulärt byggande och återbruk

Östersunds kommun strävar efter ett cirkulärt byggande, alltså att återanvända bygg- och anläggningsmaterial, och det nya kommunhuset är inget undantag.

Projektet hade våren 2022 fått tillbaka över en halv miljon kronor, tack vare att projektet sorterar byggmaterialet för återvinning.

30 procent av möblerna som flyttar in i huset är återbrukade från andra lokaler i kommunen. Stoppade möbler har klätts om eller tvättats och gamla bordsunderreden har fått nya skivor.

Medborgaringången till nya Kommunhuset.

Tidslinje Framtidens kommunhus

2015 evakuerades lokalerna i det gamla kommunhuset på grund av att flera medarbetare blev sjuka av ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO). Kommunens verksamheter flyttades ut till olika hyrda lokaler i Östersund. Huskropparna stod sen tomma i flera år medan det utreddes vad som skulle göras.

2016 startade projektet Framtidens kommunhus vars mål var att skapa ett kommunhus som är mer lokaleffektivt och rymmer fler medarbetare, men också att skapa en bättre inomhusmiljö och inte behöva hyra externa lokaler för våra egna medarbetare.

Det gjordes en nyttjandegradsmätning tillsammans med Sweco, som även tog fram ett lokalprogram och rekommenderade att Östersunds kommun skulle börja arbeta aktivitetsbaserat för att nyttja lokaler på bäst sätt men även för att få till mer samarbete mellan kollegor.

2017 tog kommunfullmäktige beslut om att kommunhuset skulle rivas och 2018 påbörjades rivningen invändigt. .

2018 –2019 hölls en arkitekttävling om hur det nya kommunhuset skulle se ut. I april 2019 utsågs en vinnare.  

Ett majoritetsskifte i politiken gjorde att rivningen pausades 2019 för att undersöka om det skulle gå att använda de befintliga stommarna vid ett nytt bygge. I slutet av 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att det inte skulle byggas ett nytt stort kommunhus bredvid Rådhuset. Istället skulle ett nytt, mindre kommunhus byggas på de gamla betongstommarna.

2021 påbörjades rivningen av kommunhuset igen. Byggnaderna revs och sanerades så att bara betongstommen blev kvar, det innebär att allt organiskt material och alla installationer revs innan bygget satte igång.

Under 2021 tog inredningsarkitekterna från Krook & Tjäder fram inredningskonceptet “MIXKONTRAST - en plats för alla. En spännande blandning av det urbana, lokala och mångkulturella”.

Hösten 2021 fick kommunhuset bygglov och Skanska satte igång bygget i slutet av 2021/början av 2022.

2022 bygget av nya kommunhuset var i full gång.

2023 I oktober 2023 var Skanska klar med kommunhuset. Då började kommunen flytta in möbler, installera IT och hänga konst. 10 november flyttade Kundcenter, Internservice och delar av IT-enheten in i huset och i början av december flyttade fler och fler avdelningar in. I början av 2024 hade alla som skulle ha arbetsplats i Kommunhuset flyttat in.

Tidsplan

Den ursprungliga tidsplanen var att kommunhuset skulle vara klart för inflyttning 2021. Men på grund av att planerna för huset har förändrats under projektets gång togs en ny tidsplan fram 2021 med inflyttning i slutet av 2023.

Rådhuset

Under 2023 evakuerades Rådhuset på grund av brister i brandskyddet. Rådhuset kommer att renoveras och just nu pågår projektering.

Sidan uppdaterad 2024-06-14