Husbilsuppställning Storsjö Strand

Nu ordnar vi plats för åtta husbilar längs med Storsjöstrand nedanför Inlandsbanans lokstallar.

Det här ska vi göra

De husbilsplatser vi ställer i ordning kommer att vara avgiftsbelagda platser med el. I anslutning till platserna kommer det att finnas möjlighet till latrintömning och tömning av gråvatten (slaskvatten). Här kommer också finnas tillgång till dricksvatten.

I direkt anslutning till husbilsplatserna kommer vi ställa upp en servicebyggnad. Den innehåller två toaletter, som blir tillgängliga både för husbilsägarna och övriga besökare på platsen.

Allmänheten kommer också att ha tillgång till källsortering och grillplats.

När?

För närvarande har vi tekniska problem som gör att vi ännu inte kan öppna anläggningen officiellt. Latrintömningen fungerar inte. Vi kommer erbjuda detta först i samband med invigningen. Datum för invigningen är ännu inte fastställt.

Platserna är avstängda för säsongen och beräknas öppnas igen till sommaren.

Varför?

Utvecklingen av Storsjö Strand och Bangårdsgatan innebär fler boende och därmed fler människor som rör sig i området. Genom att utnyttja den oanvända ytan nedanför Inlandsbanan såg kommunen en möjlighet att skapa en ny mötesplats i området. Samtidigt kan vi tillmötesgå den ökande efterfrågan på ställplatser för husbilar.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Arbetet innebär viss byggtrafik under perioder.

Sidan uppdaterad 2024-03-05