Nya bostäder i Brunflo

I Brunflo håller Östersunds kommun på att ta fram två detaljplaner för att möjliggöra framtida bostadsbyggande. En vid Mariebyvägen och en vid Karossvägen.

Mariebyvägen

Översiktskarta planområde Karossvägen i Brunflo

Planområde Mariebyvägen, Brunflo (Brunflo-Viken 2:25)

Det här ska vi göra

En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra två flerfamiljshus i 4 våningar med centralt läge. Totalt handlar det om cirka 30 lägenheter med tillgång till hiss.

Varför?

Östersunds ökade bostadsbehov gör att kommunen vill möjliggöra fler
bostäder i strategiska lägen som kan nyttja befintlig service.

När?

Planprocessen pågår och planförslaget var ute på samråd under november-december 2022. Innan den nya detaljplanen vunnit så kallad laga kraft är det svårt att säga när bygget drar igång.

Här kan du läsa mer om hur långt planen har kommit i detaljplaneprocessen och se alla handlingar:

Brunflo-Viken 2:25 - Detaljplaner på gång

Karossvägen

Översiktskarta planområde Karossvägen i Brunflo

Planområde Karossvägen, Brunflo (Brunflo-Viken 1:80 m)

Det här ska vi göra

En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra radhus, kedjehus eller parhus. Totalt handlar det om 8-14 bostäder i sjönära, vackert läge.

Varför?

För att möta Östersunds ökade bostadsbehov. Kommunen vill möjliggöra fler
bostäder i strategiska lägen som kan nyttja befintlig service.

När?

Detaljplanen antogs vid miljö- och samhällsnämndens sammanträde i december 2022 och vann så kallad laga kraft den 11 januari 2023. I nuläget vet vi inte när bygget drar igång.

Här kan du läsa mer och se alla handlingar:

Brunflo-Viken 1:80 - Klara detaljplaner

Sidan uppdaterad 2023-12-18