Klimatinvesteringsstöd

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än ”Begränsad klimatpåverkan” påverkas positivt.

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar. Mätbara resultat

Klimatklivet 2023

Ansökningsperioden är nu slut. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats:

Klimatklivet - Naturvårdsverket.se

Ansökan Klimatklivet

Under öppna perioder sker ansökan via e-tjänst hos Länsstyrelsen:

Ansökan Klimatklivet - Lansstyrelsen.se (e-tjänst)

Det här kan ni få stöd för

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som ni kan söka stöd för:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.
 • Exempel på åtgärder inom jordbruk:
  • Byte till förnybara bränslen i pannor.
  • Biokolspannor.
  • Biogasproduktion från gödsel.
  • Byte till eldrivna arbetsmaskiner och bevattnings- och gödselpumpar.
  • Elproduktion från biogas. (Observera att det enbart gäller el från biogas som har producerats genom rötning och som omvandlas till el i stationära anläggningar. För övrig elproduktion från solceller, vindkraft med mera är det inte möjligt att få stöd.)

Åtgärden ni söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Vem kan söka?

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Så här ansöker ni

Ni ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Sök stöd ur Klimatklivet och läs mer om hur du ansöker

Stöd och rådgivning vid ansökan

Har du en idé för att minska samhällets klimatpåverkan, men känner att du behöver rådgivning och stöttning kring en Klimatklivsansökan? Hör i sådana fall av dig till Rikard Bertilsson, ekonom på Östersunds kommun.

E-post: rikard.bertilsson@ostersund.se

Investeringsstöd till laddningsstationer som är icke publika

En icke publik laddningsstation är placerad vid bostaden eller vid arbetsplatsen. Den används huvudsakligen av de boende eller de som arbetar på arbetsplatsen.

Privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan söka investeringsstöd. Detta bidrag söks inte genom Klimatklivet.

Investeringsstöd till laddningsstationer som används av företag och andra organisationer hos Naturvårdsverket

Bidrag till privatpersoner för att installera laddstation hos Naturvårdsverket

Om klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Fler positiva effekter av Klimatklivet är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning, bättre hälsa och positiv påverkan på fler miljömål än klimatmålen.

Om klimatklivet - Naturvårdsverket.se

Sidan uppdaterad 2023-12-20