Miljöredovisning

Varje år gör kommunen en miljöredovisning. Den beskriver resultatet av kommunens miljö­arbete och fungerar som underlag för det fortsatta miljöarbetet.

I miljöredovisningen hittar du bland annat:

  • Data om klimatrelaterade utsläpp i kommunen.
  • Trender för hur det går inom följande områden:
    • Energi
    • Avfall
    • Luftkvalitet
  • Exempel på övrigt miljöarbete i kommunen.
Miljöredovisningen 2022 framsida

Ladda ner miljöredovisning 2022

Miljöredovisning enligt EMAS

Östersunds kommuns miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och EMAS. Miljöredovisningen upprättas enligt kraven i EMAS som en del i vår certifiering.

Miljöledningssystem

Sidan uppdaterad 2023-12-06