Klimatomställning

I Östersunds kommun jobbar vi intensivt med att ställa om och är stolta att vara en av 23 svenska städer som visar vägen i klimatomställningen. Här listar vi ett antal exempel på saker vi gör för att minska vår klimatpåverkan.

Goda exempel på klimatomställning

EU:s första utsläppsfria arbetsplats

Nu bygger vi en ny förskola med eldrivna arbetsmaskiner innanför byggstaketet. Förskolan Ottfjället är EU:s första elektrifierade byggarbetsplats. Det är ett banbrytande projekt och vi samarbetar med Fossilfritt Sverige, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och Skanska.

Läs pressmeddelandet: Första elektrifierade byggarbetsplatsen i EU

Illustration över nya hus på fastigheten Artilleristen.

Återbruk av gummigranulat till konstgräsplaner

En ny maskin renar gummigranulat från främmande partiklar. Det gör att vi kan återanvända det på fotbollsplanerna. Initiativtagarna prisades som årets miljöinspiratör 2022.

Klimatresan - förslagslåda för klimatsmarta idéer

Genom Klimatresan tar vi tillvara på klimatsmarta idéer som finns ute i verksamheterna. Anställda uppmuntras att skicka in sina idéer och de bästa väljs ut och finansieras.

Illustration över nya hus på fastigheten Artilleristen.

Gång- och cykelbro över järnvägen

För att så många som möjligt ska välja att gå eller cykla så underlättar och förbättrar vi för dem. Den nya gång- och cykelbron sträcker sig från Österängsparken förbi Centralstationen och över järnvägen, till Storsjö strand.

Klimatlådan lär elever i årskurs 2 - 6 om klimatet

Med Klimatlådan får elever och lärare på ett innovativt och lärande sätt arbeta med såväl problem som lösningar, både lokalt och globalt, i en av vår tids stora utmaningar – klimatet.

Läs mer: Klimatlådan lär elever i årskurs 2 - 6 om klimatet

Vägarbetesskylt beskuren

Biogasanläggning för matavfall i Jämtland Härjedalen

Tillsammans med länets kommuner planerar Östersunds kommun att bygga en biogasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning.

Läs mer: Biogasanläggning Jämtland Härjedalen

Illustration Storsjöskolan

Värmepumpar ersätter gamla oljepannor

Vi fortsätter arbetet med att byta ut oljepannor mot värmepumpar på kommunala skolor och serviceanläggningar.

Läs mer: Oljepannor byts ut mot värmepumpar

Eldriven sopmaskin

Vi har en helt elektrisk sopsugmaskin som nu sopar kommunens kombinerade gång- och cykelbanor. Den passar extra bra för gågator, industriområden och parkeringshus i flera våningar. Den genererar inga utsläpp, har en låg ljudnivå, arbetar upp till 10 timmar utan laddning och laddar dessutom på endast fyra timmar.

Vägarbetesskylt beskuren

Arbetshubbar för kortare resväg och ökad flexibilitet

Nu finns det möjlighet för kommunens anställda att använda arbetshubbarna i Lit och Brunflo. Hubbarna har två syften - ett är att vi ska nå målet att vara fossilbränslefira 2025. Det andra att är att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda en arbetsplats närmare hemmet som man kan gå eller cykla till.

Internpost on-demand

Med hjälp av sensorer och skanning kommer internposten endast att hämtas när det finns behov, on-demand.

Elbilar framtiden för hemtjänsten i Lit

Kommunen har investerat i 27 nya laddplatser i Lit och hemtjänsten har fått fyra nya elbilar.

Avvecklingsplan på resan mot fossilfrihet

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en avvecklingsplan för att nå kommunens mål om fossilfrihet 2025. Planen består av två delar:

 1. Avveckling av fossila bränslen för fordon
 2. Avveckling av fossila bränslen i övrigt
Färdriktingsvisare centrum

Matsvinnet inom skola och förskola fortsätter minska

Vi mäter tallriks- och serveringssvinn. Personalen i köket väger matsvinnet varje dag och registrerar vikten tillsammans med antal portioner i vårt kostdatasystem. Målet är att ständigt minska maten som slängs.

År 2022 slängdes i genomsnitt 54 gram per portion jämfört med 60 gram per portion år 2021.

Flytande biogas driver kommunens sidolastare

Vi har två lastbilar som drivs med flytande biogas, en 3-axlig lastväxlarbil driftsattes 2021 och en 4-axlig lastväxlarbil med kran driftsattes 2022.

Lastbilarna används till flera sorters transporter av olika material samt vid underhåll eller nya anläggningsarbeten. Fördelarna med dessa lastbilar är att de drivs av förnybara drivmedel, har låg ljudnivå och lång räckvidd.

Illustration Storsjöskolan

Solceller på kommunala fastigheter

Vi installerar solceller på kommunens serviceboenden, skolor och liknande anläggningar.

Läs mer: Solceller installeras på kommunala byggnader

Illustration över nya hus på fastigheten Artilleristen.

Vi städar med vatten istället för kemikalier

Tack vare vår städmaskin som avjoniserar vatten kan vi städa med det istället för att använda kemikalier. Bättre både för klimatet och miljön!

Färdriktingsvisare centrum

Vi bygger för hållbar trafik

Vi bygger för att underlätta för alla östersundsbor att gå, cykla eller åka buss istället för att ta bilen.

Här hittar du information om nya gång- och cykelbanor

Omställningsarbete i de kommunala bolagen

Det är inte bara Östersunds kommun som ställer om, utan omställningsarbete pågår överallt, bland annat i de kommunala bolagen. Här hittar du några goda exempel från dem.

Projektet Energigemenskaper

Projektet undersöker hur ett befintligt bostadsbestånd i behov av renovering kan samoptimera sin energianvändning. Detta för att vara så resurseffektiva samt klimat- och miljövänliga som möjligt. Jämtkraft och Östersundshem driver projektet i samarbete med Östersunds kommun.

Projektet Energigemenskaper ingår i Klimatneutralt Östersund 2030 och har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Östersund Solpark

Östersund Solpark

Östersund Solpark

Genom Östersund Solpark kan vem som helst få tillgång till solenergi utan ett eget tak att sätta paneler på. Privatpersoner och företag kan istället köpa andelar i den ekonomiska föreningen som äger parken och på så sätt ta del av förnybar solenergi. Östersundshem äger hälften av andelarna i solcellsparken. Elproduktionen som det ger motsvarar 25 procent av Östersundshems årliga elbehov.

Östersund Solpark - Jämtkraft.se

Solparken är ett gemensamt initiativ av Jämtkraft och Östersundshem som tillsammans finansierat uppförandet.

Fjärrvärmeverket i Lugnvik

Fjärrvärmeverket i Lugnvik där Jämtkraft slutat att elda med torv.

Jämtkraft har slutat med torv som bränsle

Torv består av förmultnade växter. Växterna har legat i kärr och våtmarker under tusentals år och består ungefär till hälften av kol. När torv eldas släpper den ut mer koldioxid per utvunnen kilowattimme än både olja och stenkol.

Jämtkraft har därför, i linje med deras klimatmål, beslutat att fasa ut torv som bränsle. De har avvecklat torvbrytningen och slutat att elda torv.

Battericontainer och omriktarcontainer

Battericontainer och omriktarcontainer vid Granboforsens kraftstation

Granulator - batterilagring i Granbo

Hybridkraftverket med batterilagring i Granboforsens kraftstation innebär både mindre slitage på maskineri och miljöfördelar. Projektet har blivit succé och nu planeras för en batterianläggning i kraftstationen Hissmofors med femton gånger större kapacitet.

Läs mer:

Jämtkraft storsatsar på batterilagring av el - Jämtkraft.se

Projektet är ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Jämtkraft Elproduktion, Svea Power och Stella Futura/Tesvolt.

Smart lastbalansering av el

I Östersundshems nyaste fastigheter på Tallåsen och Remonthagen, provar de ny teknik för bättre utnyttjande av el. Både den el de köper och den som de producerar i solceller på fastigheterna.

 • Smarta omvandlare och ett eget elnät för likström mellan kvarterets byggnader bidrar till att:
  • Möjliggöra bättre nyttjandegrad av solcellernas el till dem själva.
  • De högsta förbrukningstopparna sänks.
 • Batterier gör att de kan spara dagens solelproduktion till nattens förbrukning.

I de senaste husen på Tallåsen har tekniken gjort att de har kunnat minska husens huvudsäkringar från 63 till 16 ampere. Så trots att det är drygt 20 lägenheter i varje hus är elabonnemanget inte större än för en liten villa.

Genom att hålla nere effektuttagen och öka användningen av el från solcellerna får Östersundshem, förutom bättre lönsamhet, även minskade risker för elnätbolaget och minskat klimatavtryck. Dessutom får både Östersundshem och Jämtkraft viktig kunskap om framtidens utmaningar inom elnätet.

Norrlands första elbilspool

På Remonthagen och Tallåsen har Östersundshem skapat Norrlands första elbilspool. Det är i första hand en service för hyresgästerna - med elbilspoolen behöver de kanske inte ha egen bil och får dessutom tillgång till elbil som har mindre klimatpåverkan. Hyresgäster hos Östersundshem får rabatt genom att de inte betalar någon abonnemangsavgift. 

Öppen för alla

Elbilspoolen är öppen för vem som helst - även om du inte är hyresgäst hos Östersundshem kan du vara medlem. Förutom att slippa kostnader och merjobb för att äga en egen bil, laddar dessutom medlemmarna i bilpoolen kostnadsfritt med Östersundshems egenproducerade solel.

Läs mer:

Hyr elbil - Östersundshem.se

Bilpoolen är ett samarbete mellan Östersundshem och Move About.

Solceller installeras på kommunala byggnader

För att minska behovet av köpt energi installerar kommunen solceller på flera av sina fastigheter. Det rör sig om skolor, servicebyggnader, förskolor och idrottsanläggningar, som har hög elförbrukning.

Under 2023 kommer sex av kommunens fastigheter att få solceller installerade. Förutom att kommunen hjälper till att minska elbehovet så är det också en lönsam investering.

Byggnader där solceller installeras under 2023:

 • Härke Konstcentrum
 • Östersunds skidstadion
 • Östersund arena
 • Wargentinskolan
 • Hemgården, Fåker
 • Orrvikens skola

Värmepumpar ersätter gamla oljepannor i kommunala byggnader

Hösten 2022 gick startskottet för kommunens arbete med att byta oljepannor i kommunala byggnader mot värmepumpar. Detta för en mer ekonomisk och hållbar uppvärmning samt att nå målet om en fossilfri kommunorganisation 2025.

Byggnader som byter till värmepump:

 • Härke Konstcentrum – installeras under hösten 2022
 • Hemgården, Fåker
 • Fåker skola
 • Brandstationen Lit
 • Marieby skola
 • Tandsbyns skola

Klimatlådan lär elever i årskurs 2 - 6 om klimatet

Klimatlådan erbjuder grundskoleklasser i årskurs 2 - 6 färdiga utbildningspass inom olika klimat- och miljöområden.

Under en tvåveckorsperiod lånar skolan Klimatlådan (kostnadsfritt). Skolan får då material och utrustning (lärarinstruktioner, presentationer, uppgifter och material till praktiska övningar) för sex lektionspass, som är nivåanpassade till två nivåer. Läraren planerar själv när det passar klassen bäst att genomföra de olika lektionerna.

Målet med Klimatlådan är att skapa en större medvetenhet om miljö- och klimatfrågor, samt att minska barn och ungas klimatångest.

Klimatlådan innehåller följande pass:

 • Introduktion - film om klimatet samt värderingsövningar
 • Transporter - lära ut vikten av att cykla till och från skolan samt värderingsövningar om trafik. Eleverna kommer även få göra en cykel-teknikbana. (utrustning för detta skickas med)
 • Avfall – diskutera vad som händer med det vi slänger och återvinner i kommunen, samt en avfallssorteringsövning.
 • Energi – diskutera vad energi är och vad förnybar energi är. Eleverna kommer även få göra experiment. Åk 4–6 kommer använda sig av en NTA-låda med fokus på solenergi och åk 2–3 kommer göra experiment med fokus på vindenergi.
 • Mat - diskutera varför vi inte ska slänga mat och även vilken påverkan olika matvaror har på klimatet. Ev. en matsvinnstävling i klasserna.
 • Avslutning – eleverna får framtidsspana och reflektera om hur de ser på klimatfrågor i framtiden.

Positiv respons från de som använt Klimatlådan

Responsen från de skolor som använt sig av Klimatlådan har varit väldigt positiv. Många är tacksamma över att få ett färdigt material att arbeta med som de själva inte skulle haft tid att ta fram. Dessutom säger många att eleverna blivit inspirerade och nyfikna på att lära sig mer om klimat- och miljöfrågor.

Sidan uppdaterad 2024-05-30