Projektet Climate-4-Cast

Östersunds kommun deltar i det internationella projektet Climate-4-Cast. Projektet utvecklar ett digitalt verktyg för beslutsstöd inom klimatåtgärder tillsammans med operativa modeller för städers implementering och utnyttjande av verktyget.

Verktyget ska hjälpa städer att bryta ner långsiktiga mål till kortsiktiga åtgärder och stödja städers arbete med kommunala klimatbudgetar och klimatinvesteringsplaner.

Projektet finansieras av Interreg Baltic Sea Region Program 2021–2027 och inkluderar partners och städer från sex länder runt Östersjön. Pilotstäder som testar verktyget och operativa modeller är: Århus, Bytom, Norderstedt, Riga, Tammerfors och Östersund.

Målet för pilotprojektet i Östersund är att synliggöra åtgärder för klimatomställning inom de viktigaste utsläppssektorerna med huvudfokus på transportsektorn. Målet är också att öka förståelsen för åtgärdernas långsiktiga lönsamhet, eventuella kostnadsbesparingar samt sidoeffekter.

Fakta om projektet

Projektnamn: Climate-4-CAST – A Climate Action Decision Support Tool to accelerate cities' progress towards climate neutrality

Finansieringsprogram: Interreg Baltic Sea Region Programme 2021–2027

Projektperiod: november 2023 – oktober 2026

Total budget: 3 770 000 €

EU-finansiering: 3 020 000 €

Projektägare: HafenCity University Hamburg

Projektpartners:

  • Århus (Danmark)
  • Bytom (Polen)
  • Kausal Ltd. (Finland)
  • Norderstedt (Tyskland)
  • Riga (Lettland)
  • Tammerfors (Finland)
  • Kommissionen för hållbara städer i Baltikum c/o Åbo (Finland)
  • Uppsala universitet (Sverige)
  • Östersund (Sverige)
Interreg Baltic Sea Region, Co-funded by the European Union, Energy Transition Climate-4-CAST
Sidan uppdaterad 2024-04-23