Miljöredovisning

Varje år upprättas en miljöredovisning som beskriver resultatet av kommunens miljö­arbete och som fungerar som underlag för det fortsatta miljöarbetet.

Miljöredovisning 2020 är klar och granskas nu av externa revisorer som en del av kommunorganisationens EMAS-registrering (miljöcertifiering).

I miljöredovisningen hittar du data om klimatrelaterade utsläpp i kommunen, trender för hur det går inom energi- respektive avfallsområdet och exempel på övrigt miljöarbete i kommunen.

Miljöredovning 2020 Östersunds kommun

Ladda ner miljöredovisning 2020

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-01