Miljöredovisning

Varje år upprättas en miljöredovisning som beskriver resultatet av kommunens miljö­arbete och som fungerar som underlag för det fortsatta miljöarbetet.

Varje mandatperiod (vart fjärde år) upprättas även en redovisning av miljötillståndet i kommunen utifrån de nationella miljömålen. Den innehåller även miljö­infor­mation om maten vi äter plus informations­insatser.

Ladda ner miljöredovisning

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-08