Miljöredovisning

Varje år upprättas en miljöredovisning som beskriver resultatet av kommunens miljö­arbete och som fungerar som underlag för det fortsatta miljöarbetet.

Miljöredovisningen för 2021 är klar och granskas nu av externa revisorer som en del av kommunorganisationens EMAS-registrering (miljöcertifiering).

I miljöredovisningen hittar du data om klimatrelaterade utsläpp i kommunen, trender för hur det går inom energi- respektive avfallsområdet och exempel på övrigt miljöarbete i kommunen.

Miljöredovisningen 2021 framsida

Ladda ner miljöredovisning 2021

Sidan uppdaterad 2022-04-27