Publicerad 2023-08-09

Stora satsningar i Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås 2024

Kommunen avsätter 35 miljoner kronor för utvecklingsinsatser i Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås under 2024. Syftet med satsningarna är bland annat att stärka folkhälsan, höja platsernas attraktivitet, öka trivsel och trygghet, skapa fler mötesplatser samt utveckla företagandet.

Vybild över Brunflo

Foto: Håkan Wike

Investeringar och utökad verksamhet

Pengarna kommer att gå både till investeringar och utökad verksamhet. Bland annat till att skapa fler trevliga och inkluderande mötesplatser och utemiljöer. Detta både genom att skapa nya, samt att förbättra de som redan finns. Pengarna gör det även möjligt att exempelvis arbeta för ökad trygghet på dessa platser samt att utveckla möjligheter för företagande.

Östersunds kommun är en kommun i tillväxt och genom utvecklingsplanerna i Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås skapar vi utveckling och gör hela kommunen mer attraktiv. Det är fantastiskt att se de satsningar som redan gjorts och nu ser vi fram emot att fortsätta med nya projekt!

Effie Kourlos, kommunstyrelsens vice ordförande (C)

Exempel på satsningar:

Brunflo

 • Utveckling och modernisering av Brunflos centrumområde.
 • Parken i centrumområdets nordöstra hörn rustas upp med attraktiva lekmiljöer.
 • Elljusspåret och området vid skidleken renoveras och utvecklas.
 • Kastalskolans idrottshall rustas med förråd.
 • I Brunfloviken fortsätter strandpromenaden att utvecklas för att bli trevlig och besöksvänlig året runt.

Torvalla

 • En helt ny mötesplats för ungdomar och unga vuxna.
 • Kulturskolan utökar sin verksamhet El Sistema till flera skolor i Torvalla.
 • Nuvarande Råplan vid Torvalla centrum blir konstgräsplan.
 • Torvalla kommer att få ett eget elljusspår. Dragning av spåret ska utredas under hösten.
 • Kommunen förlänger sitt IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med Rädda Barnen under 2024.
 • Det årliga bidraget till Djur- och kulgården utökas från och med 2024 och framåt.

Lit och Häggenås

 • Även Lit och Häggenås ska få en utvecklingsstrategi. Den är under framtagande och ska vara klar innan årsskiftet. Pengar finns redan avsatta för satsningar under 2024 och i höst ska vi utreda vad de ska användas till mer specifikt.

Medborgarnas åsikter grunden i strategierna

Arbetet med utvecklingsplanerna och strategierna bygger på engagemang och delaktighet från de som bor och verkar på platserna. Därför är dialogen viktig och kommer fortsätta även framöver, i samband med att de nya satsningarna ska blir verklighet.

Sedan tidigare har vi genomfört flera medborgardialoger med invånare, föreningar, företag och organisationer på de olika orterna.

Framtidsutveckling - ett långsiktigt arbete

Satsningarna är en del i det långsiktiga arbetet med att utveckla Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås under en tioårsperiod.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-30