Publicerad 2023-07-11

Feriearbete: En väg för unga in till kommunen

Under sommaren tar Östersunds kommun emot ett flertal feriearbetare som passar på att jobba under skollovet. Love, 16 år från Lit, är en av dem. Feriearbete är ett bra sätt för kommunen att arbeta med kompetens­försörjning. Att ta in en feriearbetare kan ge många nya spännande perspektiv på ens uppdrag. Det är också ett bra sätt för unga att komma in i arbetslivet.

Love som gör feriearbete på kommunen sitter och jobbar vid ett skrivbord.

Här sitter Love och arbetar.

De senaste veckorna har Love jobbat tillsammans med Karin Ernehed, landsbygds­utvecklare på Område Näringsliv och Strategi, i ett kommunutvecklaruppdrag. Loves uppdrag har varit kopplat till Strategi Lit och Häggenås, där han har intervjuat unga för att ta reda på vilka aktiviteter de saknar eller vill se mer av i närområdet. Utefter svaren har Love sammanställt en rapport. Ett återkommande svar från intervjuerna var:
"Ungdomar vill ha mer utbud av idrott i närområdet, så man inte behöver åka så långt för att träna" säger Love.

Karin som varit Loves handledare har tidigare erfarenheter från Haninge där unga har kommit in och jobbat med aktuella kommunala frågor. Hon menar på att det är ett bra sätt att få unga engagerade i kommunen samt att få ungas perspektiv och tankar kring kommunala frågor. Uppdraget blev en språngbräda för unga in i arbetslivet och att de blev intresserade av kommunen som arbetsgivare. Kommunen skulle i mycket högre utsträckning kunna ta in unga för att till exempel genomföra mindre undersökningar. På så sätt får man in ett ungdomsperspektiv på aktuella frågor i kommunen. Det går även i linje med det viktiga arbetet i att följa barnkonventionen. Samtidigt är det ett bra sätt att få en god förankring i samhället gällande beslut som tas och projekt som genomförs. Love säger att feriearbetet på kommunen har varit roligt och spännande. Han skulle även rekommendera andra att jobba som kommunutvecklare.

Vill du också göra feriepraktik?

På Östersunds kommun finns flera typer av feriepraktik att söka under sommaren. Uppdragen sträcker sig från vård och omsorg till idrott och föreningar eller att jobba på café. Som ferie­praktikant har du möjlighet att skaffa dig erfarenheter, knyta kontakter och tjäna egna pengar.

Är du intresserad att göra feriepraktik eller känner du någon som skulle vara intresserad? Läs mer om vilka typer av feriepraktik som finns att göra på kommunen. Klicka här!

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-07