Publicerad 2023-09-19

Prästgatan får mjukare övergång till gågatan

Nu bygger vi om Prästgatan mellan Färjemansgatan och Residensgränd. Vi kommer att begränsa motorfordonstrafiken och ge mer utrymme för gående och cyklister. Genom att begränsa motorfordonstrafiken i detta kvarter, blir övergången till gågatan mjukare.

Ung kvinna som leder en cykel i gatumiljö

De enda motorfordon som kommer att få trafikera Prästgatan, mellan Färjemansgatan och Residensgränd blir buss och taxi. Den trafiken blir enkelriktad från norr till söder.

Vi tar också bort busshållplatsen för flygbussar, som inte längre används, och bygger i stället en plats för på- och avstigning närmare Stortorget.

Och vi kommer att öka trivseln ytterligare genom att plantera träd och bygga en stor blomlåda.

På så sätt får Prästgatan en lugnare och trivsammare övergång till gågatan.

Arbetet beräknas färdigt i månadsskiftet oktober - november.

Läs mer om allt nytt vi gör på Prästgatan

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-09