Publicerad 2023-10-26

Bölarenen har kommit till Staare - Östersund!

Bölarenen är en av Skandinaviens mest kända hällristningar. Du kan se den vid ån Böla vid Snåsavatnet i Tröndelag, Norge. Nu kan du också se den i Östersund. På Samuel Permans gata lyser den för att skapa trivsel och trygghet, men också för att synliggöra renens och den samiska kulturens ständiga närvaro i Staare - Östersund.

Samuel Permansgata i kvällsljus med en ljuslåda mot residenset.

Samuel Permans gata, mellan Strandgatan och Köpmangatan, är numera fri från biltrafik. Cykelbanan går i mitten och gångbanor löper på sidorna. För att tydliggöra avgränsningen behövdes något.

En lysande avgränsning

- Eftersom det är ett centralt stråk i stan som knyter ihop de viktiga platserna Stortorget och Badhusparken, ville vi att gaturummet skulle utformas med grönska och material av hög kvalitet, förklarar stadsträdgårdsmästare Frida Larsson. Men utrymmet var för litet för att plantera träd och anlägga blomrabatter. Då föddes idéen om att ta fram en ljussatt utsmyckning. Renen i den varma rostbruna plåten med varmvitt ljus hoppas vi ska bidra till upplevelsen av trygghet och vägledning längs stråket.

Ljuslådan är gjord av så kallad cortenplåt som med tiden får en rostig yta som är väldigt hållbar. I plåten är en siluett av hällristningen Bölarenen utskuren och lådan har lampor inuti så att siluetten lyser. Nu finns en prototyp av ljuslådan uppställd på Samuel Permans gata.

- Renar går ju i flock och vi funderar på att sätta upp flera ljuslådor med samma figur längs gatan, säger Frida Larsson.

en hällristning som visar en ren med stor hornkrona.

Bölarenen - hällristning vid ån Böla i Tröndelag. Foto: Erik Norberg, Saemien Sijte - Sörsamisk museum og kultursenter, Snåsa

Synliggör renens och samernas närvaro

Långt innan stan fanns, gick renens flyttleder förbi dessa trakter. Här stannade samerna till med sina renjordar, för här fanns bra betesmarker och här kunde samerna göra affärer på Frösön. En stad anlades vid det "östra sundet" och då blev Stortorget en viktig plats för handel och möten mellan samer och stadsbor.

Idag har Sametinget och Samiskt informationscentrum ett lokalkontor i Staare, som är sydsamiska för "stan". Här finns också Gaaltije - Sydsamiskt museum. Och Östersunds kommun ingår i förvaltningsområdet för sydsamiskan.

Ljuslådan på Samuel Permans gata med siluetten av Bölarenen ska påminna oss om renens och den samiska kulturens ständiga närvaro i Staare och i våra trakter.

Läs mer om Bölarenen på Baalka - en webplats om sydsamisk kultur och historia

På Gaalttije hittar du mer att läsa om samer i Staare

Och du vet väl om att just nu är det samisk språkvecka

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-10-26