Publicerad 2023-11-09

Nu återvänder samebyarna till sina traditionella vinterbetesland

Staaren tjïelte/Östersunds kommun ligger på Raedtievaerie, Ohredahke, Jijnjevaerie, Jovnevaerie och Njaarke samebyars traditionella vinterbetesland.

Många renar som springer. 

Nu väntar ett kärt återseende då flera av samebyarna har påbörjat flytten ner till vinterbeteslandet. Tänk på att anpassa hastigheten efter väglaget. Var extra uppmärksam och sänk farten när du ser renvarningsskyltar, sopsäckar som hänger vid vägkanten eller spår av renar. Visa renarna hänsyn genom att respektera deras behov av betesro. Håll hunden kopplad, och ta en omväg om du möter renar under skoterturen. Läs mer om renskötseln i kommunens översiktsplan Östersund 2040.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-11-09