Publicerad 2023-12-07

Idéer från "golvet" i Östersund presenteras på internationell E-hälsokonferens

Två idéer, varav den ena ursprungligen har sin grund i Digiresans förslagslåda, har nu utvecklats och vandrat hela vägen upp till den digitala hälsoteknikens absoluta "finrum" – den internationella konferensen HIMSS 24.

En grupp vårdbiträden i en undervisningsmiljö.

– Det är betydelsefullt och viktigt att få in ett kommunperspektiv på den internationella E-hälsoarenan, säger Helle Sørensen, Projekt- och utvecklingsledare vid Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun.

Kreativa idéer

I mars kommer utveckling och forskning genomförd i samarbete med Östersunds kommun att presenteras på den internationella konferensen HIMSS 24. Det handlar dels om utvecklingen av en app för digital kostregistrering, som kommer att presenteras av Helle Sørensen, dels om ett verktyg för kartläggning av digital kompetens inom organisationer, som presenteras av Karin Brodén, forskare vid Karlstads universitet.

– Fantastiskt att idéer, som har sitt ursprung i våra medarbetares kreativa tankar kring lösningar på svårigheter och problem i vardagsarbetet, har kunnat fångas upp och utvecklas så effektivt att de nu faktiskt kan komma att bidra till bättre vård och omsorg över hela världen, säger Helle Sørensen.

Digital kostregistrering

Östersunds kommun och Mittuniversitetet tog, med hjälp av en student, fram en digital prototyp för kostregistrering, som ersättning för den traditionella metoden med papper och penna. Projektet, som initierades under Digiresan, är en del av Vältel som syftar till att förbättra välfärdstjänster inom vård och omsorg.

Prototypen användes som underlag för dialog med leverantör och vidareutvecklades därigenom till en färdig lösning, under 2023 har man arbetat tillsammans med medarbetare på våra enheter med att anpassa och utveckla digital kostregistrering inom Östersunds kommuns särskilda boenden. Och under 2024 kommer man börja använda lösningen fullt ut på alla enheter.

– Det har varit positivt att samverka med ett annat projekt inom Östersunds kommun och enormt lärorikt att tillsammans utforska hur man kan gå tillväga när man vill vidareutveckla en prototyp till en färdigt produkt, men också vilka utmaningar det finns både i framtagande och den vidare implementeringen, säger Helle Sørensen.

Läs mer och se en film om digital kostregistrering

Kartläggning av digital kompetens

Karin Brodén, Fil. dr, kommer att presentera ett verktyg för kartläggning av digital kompetens, som hon tillsammans med en forskare från NTNU (Norge) utvecklat. Framtagandet var ett arbete initierat inom Interregprojektet Vältel 2.0, där Östersunds kommun var projektägare.

Det handlar om utvecklingen och resultaten av ett verktyg för självskattning av digital kompetens inom offentliga organisationer. Verktyget bygger på en enkät där arbetsgruppens resultat från enkäten kan ge stöd för vilka områden man behöver fokusera på och ge exempel på inspiration för vidare utveckling. Det fokuserar på digital kompetens i relation till digital omställning i arbetsuppgifter, som exempelvis att byta från papper och penna till digitala register och taggning.

– Resultaten visar att medarbetarna är motiverade att använda digitala verktyg, men att verktygen behöver vara mer flexibla för arbetsuppgifter och -situationer. Den formella strukturen är välkänd bland medarbetarna, och organisationens kultur kan stärkas genom att stödja användningen av digitala verktyg för att lösa arbetsuppgifter, säger Karin Brodén.

HIMSS 24

HIMSS 24 samlar hälso- och sjukvårdspersonal från olika sektorer inom hälsoekosystemet, och är fokuserad på att erbjuda expertutbildning, främja innovation och underlätta samarbete mellan yrkesverksamma. Den äger rum i Orlando, Florida. Denna konferens är en central knutpunkt för professionella att ansluta och dela idéer, med syftet att återuppfinna hälsa och välbefinnande för alla, överallt.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-12-07