Publicerad 2023-12-13

Här är kandidaterna till Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2023

I år är det sju kandidater till Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris. Vem som vinner blir offentligt vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde onsdag den 20 december.

Prissumman för 2023 års kvalitetspris är 35 000 kronor.

Kandidaterna till årets pris är:

Kent Brenje, distrikstssköterska Brunflo hemtjänst

Kent är en distriktssköterska som arbetar med själ och hjärta. Medborgare känner sig trygga och respekterade i Kents vård och han är en god förebild till alla medarbetare.

Hjälpmedelsreconden, daglig verksamhet

Hjälpmedelsreconden har digitaliserats, vilket har lätt till att medborgarna kan arbeta självständigt och vara delaktiga genom hela processen. Att ta emot hjälpmedel, reconda, lägga det på hyllan och sedan lämna ut hjälpmedel till enhetens kunder.

Sara Andersson, koordinator på Indalen korttidsboende på Häradsgården

Sara är spindeln i nätet och koordinerar arbetet mellan korttidsboendet, Myndighetsenheten, bosamordnaren och hemtjänsten genom hela korttidsvistelsen. Sara har bidragit till att vårddygnen på korttidsboendet har minskat.

Markus Lindberg, daglig verksamhet Frösö park 2

Markus bidrar till en positiv utveckling av sin arbetsplats. Han har ett bemötande och en utstrålning som lyfter fram det positiva. Markus gör skillnad för medborgarna genom att vara en positiv och drivande kraft.

Safoura Jabari, LSS-bostad Köpmangatan 51A

Safoura är en fantastisk medarbetare som ställer upp, har ett bra bemötande och de som bor på LSS-bostaden utvecklas kring henne. Hon gör sitt allra yttersta för både medborgare och medarbetare.

Mobacka, särskilt boende för äldre

Personalen skapade ett tryggt och fint boende för min mamma under den tid hon bodde där. Även som anhörig kände man sig trygg och blev mött med värdighet och respekt.

Åsa Wallin, verksamhetsutvecklare på Enheten för ledningsstöd

Som medborgare upplever jag att Åsa är ett föredöme med sitt engagemang, lyhördhet och har alltid ett mycket trivsamt bemötande.

Läs mer om kvalitetspriset

Länk till sidan "Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris" på ostersund.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-12-13