Publicerad 2024-01-03

Hammarskiftet 12 och 13 till samråd

Nu skickas planen ut på samråd för förtätning av bostäder på Hammarskiftet 12 och 13.

Karta som visar var Hammarskiftet 12 och 13 är

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ytterligare 3 till 4 bostadshus i planområdet i sluttningen mot Storsjön.

Planen handläggs med standardförfarande.

Här hittar du alla handlingarna för samråd Hammarskiftet 12 och 13

Samrådet pågår från 2 januari till 29 januari 2024-
Om du har synpunkter på planförslaget kan du skicka dessa senast 29 januari 2024 till samhallsbyggnad@ostersund.se eller Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-03