Publicerad 2024-01-29

Kommunens näringslivsstrategi – För en hållbar framtid i Östersunds kommun

Östersunds "Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022–2026" ska vara vägledande för politiska beslut och prioriteringar i kommunens näringslivsfrämjande arbete. Den ska också styra förvaltningarnas långsiktiga arbete inom området. Det är alltså ett viktigt dokument som berör alla oss som bor här, och vi vill därför gärna berätta mer om vad vi gjort hittills och om vad vi hoppas kunna uppnå framöver.

Varför näringslivsstrategi?

I september 2021 fattade Kommunfullmäktige i Östersund ett beslut om en ny näringslivsstrategi "Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022–2026". Denna strategi är avsedd att guida politiska beslut, prioriteringar och det långsiktiga arbete som bedrivs av kommunens förvaltningar inom näringslivsområdet.

Syftet med strategin är bland annat att;

  • vi som bor här väljer att fortsätta bo i kommunen
  • fler människor väljer att flytta hit
  • fler studenter väljer Östersund som studieort och stannar efter utbildningen
  • ge förutsättningar för att de företag som finns här kan utvecklas på bästa sätt
  • fler företag, myndigheter och organisationer väljer att etablera sig här
  • fler människor ska besöka Östersund

De fem utvecklingsområdena

Näringslivsstrategin innehåller fem utvecklingsområden. Nu tänkte vi berätta lite mer om dem.

Företagande och arbete i omställning

En dramatisk omvärldsutveckling, en allt snabbare digitalisering och klimatförändringar skapar både möjligheter och utmaningar. Östersunds kommun har svarat på många olika sätt för att möta utmaningarna, och kunna genomföra ett hållbart omställningsarbete.

Ett aktuellt exempel på hur kommunen möter utvecklingen inom företagande är det pågående etableringsarbetet i företagssymbiosen EcoDataCenter och WA3RM; ett datacenter drivet av förnybar energi från Jämtkraft, där spillvärmen kommer till användning i livsmedelsproduktion. Ett annat exempel är en förstudie med fokus på cirkulär omställning inom de upplevelsebaserade näringarna.

Ett bra företagsklimat i hela kommunen

Det är viktigt med ett bra företagsklimat i hela kommunen. Som ett led i detta arbetar vi, till exempel, med utvecklingsplaner i Brunflo, i Torvalla och i Lit/Häggenås. Ett annat område där kommunen är aktiv är inom landsbygdsutvecklingen.

De olika utvecklingsplanerna kan du läsa mer om på ostersund.se:

Länk till sidan ”Utvecklingsprojekt” på ostersund.se

Platsunika kvalitéer och upplevelser

I Östersunds kommun finns möjlighet till en hög livskvalité och kommunen fortsätter till exempel att utveckla Arenabyn och St. Olavsleden. Att stötta evenemang, som våra "3S", Storsjöyran, Storsjöcupen och Skidskyttevärldscupen, är också mycket viktiga delar i arbetet med platsunika kvalitéer och upplevelser.

Innovation och entreprenörskap

Att utmana existerande lösningar och testa nya idéer är grundläggande för att nya innovationer ska uppstå. Kommunen har exempelvis nära samarbeten med Mittuniversitetet och näringslivet kring innovationsprojekt.

Ett par andra spännande sammanhang där kommunen är aktiv handlar om ungdomars entreprenörskap inom UF, Ung Företagsamhet i Jämtland, och om Nyföretagarcentrum Östersund, som stöder och främjar nystartade företag och entreprenörer.

Kompetensförsörjning

Att säkerställa kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för kommunens framtida utveckling. Inom det här området samarbetar vi med en mängd olika aktörer. Ett exempel på det är yrkeshögskoleutbildningar, där kommunen utgår från rekryteringsbehovet inom olika branscher, för att vid större behov etablera kontakt med en lämplig utbildningsanordnare.

Framsteg och framtidsutsikter

Vi lever i en tid av snabb förändring. Från utmaningarna med coronapandemin till den snabba digitaliseringen och klimatförändringarna. Vi har tampats med stora utmaningar, och fler kommer. Någonstans är det också viktigt att vi ser dessa förändringar som chanser att växa och utvecklas, både som enskilda individer och tillsammans med andra. Vi tänker lite så här:

  • Östersund är mer än bara en plats att bo på; det är en dynamisk gemenskap där tradition möter framtid. Digitalisering ger oss nya verktyg för att förbättra vår vardag, men vi vet också att vårt rika kulturarv och våra vackra omgivningar är vad som verkligen gör oss unika.
  • Det lokala näringslivet är otroligt viktigt för kommunens utveckling. Vi vill stödja både nya och befintliga företag att växa, med betoning på hållbarhet och innovation. Med Östersundspulsen som vår guide, ser vi fram emot att bygga vidare på det som redan gör staden speciell.
  • Våra invånare är hjärtat av staden. Genom att satsa på utbildning och kompetensutveckling, ser vi till att alla har möjlighet att bidra till vår gemensamma framtid.

Sammanfattningsvis; vi ser Östersund som en plats där alla känner sig hemma, där tradition möter nytänkande och där vi alla tillsammans bygger en ljus och pulserande framtid. Den positiva utvecklingen i vårt närområde, med stark arbetsmarknad och stort investeringsintresse, trots ett tufft nationellt konjunkturläge, ser vi som ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Vill du veta mer om strategin?

Länk till sidan "Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022–2026" på ostersund.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-23