Publicerad 2024-02-28

Rapport från Tekniska nämnden 28 februari

Ja till utökad investeringsram för nya vattenverket. Det enades Tekniska nämnden om på sitt sammanträde den 28 februari.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

958 miljoner i utökad investeringsram för nya vattenverket

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att begära en utökad investeringsram på 958 miljoner kronor för det nya vattenverket. Teknisk förvaltning får också i uppdrag av nämnden att löpande informera nämnden om byggnationsframsteg och kostnadsutveckling.

Förutom inflationen finns det flera skäl till att den nya kalkylen landar på 1,7 miljarder i stället för de 742 miljoner som Kommunfullmäktige beslutade om 2020.

Det finns starka skäl till att fullfölja planerna på ett nytt vattenverk trots fördyringarna. Nuvarande vattenverk är gammalt och slitet och går inte att renovera när verket är i drift.

Mer om den aktuella kalkylen för nya vattenverket

Minus 14,7 miljoner i bokslutet 2023

Teknisk förvaltning redovisar ett negativt resultat på -14,7 miljoner kronor. Det är en avvikelse på 16,2 miljoner kronor jämfört med budget eftersom förvaltningen har ett budgeterat resultatkrav på 1,5 miljoner. De största avvikelserna är vinterväghållningen och bostadsanpassningen. De redovisar ett underskott på -16,3 respektive -2,8 miljoner kronor.

Vintern har varit den mest intensiva på lång tid. Kommunen har behövt ploga och forsla bort snö i stort sett alla dagar under november och december. Att kommunen fick börja forsla bort snö redan i början av november har inte skett tidigare.

Tekniska nämnden godkänner bokslutet och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-28