Publicerad 2024-03-01

Hur går det för kommunen med insamlingen av förpackningar?

Vid årsskiftet tog kommunen över insamlingsansvaret för hushållens förpackningar. Nu har det gått två månader in på det nya året. Vi tar oss ett snack med projektledare Hans Karlsson på Avfall VA för att höra hur det har gått den första tiden och hur kommunen planerar att utveckla insamlingen.

Hans Karlsson, projektledare för förpackningsinsamlingsprojektet.

Hur har den första tiden varit sen insamlingsansvaret landade på kommunen? Gick det som kommunen hade planerat?

- Det tycker jag att det gjorde. En för oss på kommunen ny entreprenör fick uppdraget att tömma alla förpackningar på återvinningsstationerna och det har funkat väldigt bra inledningsvis. Vi har tillsammans med vår entreprenör lagt ned mycket tid på att planera insamlingsturerna så optimalt som möjligt. Alltså sopbilarnas rutter.

- Vi har också justerat och ställt ut fler containrar på de återvinningsstationer där det varit problem med överfulla behållare. Vi har nu fått en väldigt bra bild av hur mycket förpackningar som lämnas på återvinningsstationerna och det är stora mängder vilket tyder på att våra medborgare är duktiga på att sortera. Frågan är bara hur mycket mer förpackningar som går att sortera ut, vilken potential som finns hos hushållen? Här behöver vi lära oss mer.

Det var ju kort om tid för kommunen att ställa om och förbereda sig på det nya uppdraget – hur ser du på det?

- På sätt och vis var det ganska bra. Då får man fundera på vad som verkligen är nödvändigt att lösa och prioritera därefter. Lite tidspress tror jag kan vara bra för en kommunal organisation då man ska ställa om en verksamhet. Nu fanns inte så mycket tid för att förfina de lösningar vi jobbade fram i höstas innan övertagandet, så vi har lite kvar att göra men vi jobbar på detta.

Som medborgare har man kanske inte märkt så stor skillnad sen kommunen tog över förpackningsinsamlingen. Hur har responsen från Östersundsborna sett ut?

- Överlag har det varit positiv respons. Vi har fått in en del felanmälningar men inte så många. Vi har tagit hand om alla felanmälningar och satt in åtgärder där det behövts. På vissa återvinningsstationer har vi skruvat på tömningsintervall och ökat på med mer städning. Så min uppmaning till medborgarna är att fortsätta göra felanmälningar om man upplever en återvinningsstation som skräpig eller överfull - vi tar som sagt hand om alla anmälningar som kommer in!

Om vi blickar framåt, vad är nästa steg? Ska kommunen utveckla insamlingen av förpackningar?

- Nu går vi in i nästa fas. Senast den 1:a januari 2027 ska alla som bor i villor och flerfamiljshus kunna lämna sina förpackningar där man bor. Vi kallar det för fastighetsnära insamling. Just nu testar vi lite olika insamlingskärl för att se vad som passar bäst i Östersunds kommun. Kommunen har ju en varierande typ av bebyggelse från tätare bebyggelse i innerstaden till mera gles bebyggelse på landsbygden. Vi har fått positiv respons från de hushåll som fått testa olika lösningar på fastighetsnära insamling.
Här kan du läsa mer om testhushållen.

Blir det inte väldigt dyrt för hushållen när kommunen ska bygga ut den fastighetsnära insamlingen? Hur tror du att avfallstaxan kommer påverkas?

- Tanken är att utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen ska bekostas av förpackningsproducenterna. Vi vet i dagsläget inte om den årliga ersättningen från producenterna kommer att täcka våra framtida kostnader. Just nu tittar vi ju som sagt på lite olika lösningar, både vad gäller insamlingssystem och utförandeform. Vi kommer att arbeta fram ett förslag som politikerna får ta ställning till framåt årsskiftet. Givetvis kommer vi även analysera hur avfallstaxan påverkas av förslaget.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-03-01