Publicerad 2024-03-07

Ansök om bidrag ur Möbelhandlare LO Jonssons och hans hustrus stiftelse

Sista ansökningsdag är 30 april.

bild över östersunds stad

Foto: Göran Strand

Utdelning ur stiftelsen är avsedda att hjälpa handlare eller hantverkare som är folkbokförda i Östersunds kommun som:

  • på grund av ålder eller sjukdom har ekonomiska svårigheter
  • eller, som drabbats av omständigheter som bidragit till ekonomiska svårigheter.

När prövning görs om sökande är berättigad medel ur fonden kommer det beaktas om sökanden får ekonomiskt bistånd eller andra liknande stöd från det allmänna.

Ansök om bidrag

Utdrag ur stiftelsens stadgar:

”Fondens avkastning skall den 27 februari varje år med lämpligt avvägda belopp utdelas såsom understöd till här i staden bosatta handlare och hantverkare, som på grund av ålder eller sjukdom icke kunna själva försörja sig eller som oförskyllt råkat på obestånd och vilka icke åtnjöta understöd från fattigvården.
Understöd må behållas av samma emottagare så länge han eller hon är därav i behov.”

Ansökningar som kommit in handläggs under maj månad. Beslut och utdelning av godkända bidrag sker i juni.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-03-07