Om Måltidsservices mat för äldre

Måltidsservice lagar mat till förskola, skola, gymnasium och till de äldre på särskilda boenden. Här kan du läsa om hur processen går till innan maten hamnar på tallriken och vad som kännetecknar...

En bra måltid

En bra måltid ska vara god, integrerad, trivsam, näringsriktig, hållbar och säker.

  • För att måltiden ska vara god krävs bra livsmedel, kunskap och lyhördhet. Att maten är vackert serverad och doftar gott samt presenteras och serveras på trevligt sätt har också betydelse.
  • För att måltiden ska vara integrerad ska den vara en del av omsorgen före, under och efter måltiden. Den ska ge stimulans och matgästen ska få möjlighet att vara delaktig efter sin egen förmåga.
  • Måltiden ska vara trivsam. Den ska ge tid för social samvaro i trevlig och lugn miljö. Matgästen ska få ett gott bemötande samt få den hjälp och det stöd som den enskilde behöver.
  • För att måltiden ska vara näringsriktig komponerar vi varierande måltider som är energi- och näringsberäknade. Boendena har en Kostpärm med information som ger personalen kunskap om måltidsordning, innehåll i de olika måltiderna samt olika specialkoster och konsistenser.
  • För att måltiden ska vara hållbar gör vi medvetna val av livsmedel genom att vi är noggranna vid upphandling. Vi får då bra råvaror som belastar miljön så lite som möjligt.
  • Dessutom serverar vi näringstät mat, inte så stora portioner, som lättare blir uppäten och matsvinnet blir så litet som möjligt. För att måltiden ska vara säker har vi både i Solliden köket och boendena ”Egenkontrollprogram” som vi följer för att råvaror och mat ska förvaras, tillagas, transporteras och varmhållas på rätt sätt samt att vi alla arbetar enligt de hygienregler som finns.

Matens väg från kök till servering

Måltidsservice ansvarar för ”maten på tallriken” enligt matsedel, cirka 42 procent av dagsbehovet av näring och energi. Boendena ansvarar för frukost, mellanmål, kvällsmål och tillbehör till lunch och middag som ger resterande cirka 58 procent. Varor till dessa måltider beställs från Måltidsservice och levereras i samband med maten. Måltidservices mat för äldre tillagas i fyra olika kök. Totalt levererar vi mat till 62 avdelningar inom särskilda boenden, LSS-boenden samt Mötesplatser.

Sollidenköket

I Sollidenköket tillagar 17 kockar och köksbiträden 350 luncher och 330 middagar varje dag året runt. Maten levereras ut och varm lunch skickas med samma transport som middagen som senare värms på plats. Maten levereras till 45 olika avdelningar.

Häradsgården

Köket på Häradsgården lagar cirka 80 luncher och 80 middagar fördelat på 8 avdelningar. Köket lagar även mat till matsalen som har ett varierat antal ätande gäster varje dag. På Häradsgården serveras varm lunch och varm middag till alla avdelningar. Måltidsservice ansvarar för serveringen i matsalen.

Ängegården

Köket på Ängegården lagar cirka 130 luncher och 100 middagar fördelat på 6 avdelningar, 2 utskick samt luncher till matsalen som har cirka 30 ätande gäster varje dag. På Ängegården serveras varm lunch och middag. Utskicket får varm lunch och kall middag som värms upp på plats. Måltidsservice ansvarar för serveringen i matsalen.

Hemgården

Köket på Hemgården tillagar och serverar 3 gånger 25 portioner varje dag. Frukost, lunch, middag samt mellanmål och kvällsmål. Omsorgspersonalen ansvarar för servering av måltiderna.

Råvaror, upphandling och kvalitet

Råvaror

För att tillaga och servera måltider av god kvalitet och med högt näringsinnehåll behövs bra råvaror. Länets åtta kommuner har gemensamt livsmedelsavtal där cirka 1300 produkter finns upphandlade.

Krav vid upphandling

Vid upphandling ställs miljö- och djurskyddskrav. All fisk ska vara MSC-märkt, ekologiska alternativ efterfrågas och krav ställs på innehåll, näring, kvalitet, allergener, storlek på till exempel köttbullar och fiskfiléer samt förpackningsstorlek.

Förfrågan delas upp i olika livsmedelsgrupper förutom huvudsortimentet till exempel mjölk, ägg, potatis, chark och bröd för att även mindre producenter ska kunna vara med och lämna anbud. Samarbete finns även med lokala organisationer för att informera oss om deras utveckling av produkter.

Kvalitetsbedömning

När vi fått förslag på anbud från leverantörerna träffas representanter från länets kommuner, anbudsansvarig från Upphandlingskontoret samt Miljö och hälsa i två dagar för att göra kvaltitetsbedömning. Vi testar cirka 20 procent av råvarorna och bedömer bland annat smak, doft, konsistens, färg och egenskaper vid tillagning samt efter varmhållning. Är vi inte nöjda får leverantören lämna in ett nytt alternativ av produkten som bedöms på samma sätt. Det är inte billigast som gäller utan den produkt som uppfyller våra krav. Vi får inte specifikt fråga efter lokala eller svenska produkter men om de uppfyller våra krav kan vi välja dessa.

Östersunds kommun jobbar för ett hållbart samhälle och har olika miljömål. Det ekologiska målet är att 2020 ska 50 procent av alla råvaror vara ekologiska. I oktober 2018 var siffran för detta 34 procent. Bland annat köper vi ekologisk mjölk, fil, pannkaka, nötfärs, bananer, kaffe och te.

Måltider och planering

Måltidsplanering

Måltidsservice kostsamordnare ansvarar för att matsedeln planeras, att rätt råvaror blir inköpta och att recepten har rätt innehåll av näring och energi. Recept och matsedel planeras och arbetas fram tillsammans med kökspersonal samt synpunkter från matgäst/omsorgspersonal.

Anpassning till matgästerna

Matsedeln planeras i två 6-veckors perioder och anpassas till matgäst samt årstider och högtider. Just nu är det mestadels husmanskost men vi är förberedda på att det blir en förändring av maträtter i framtiden.Cirka 22 % av våra matgäster har behov av mat med annan konsistens lättuggad-, timbal- och gelékost. Vi serverar olika specialkoster på grund av allergier, känslighet mot vissa livsmedel samt avvikelser vid aversioner mot vissa maträtter. När aptiten minskar samt vid livets slutskede finns möjlighet att få beställa en önskematsedel. 

Näring och kostnader

Recept och måltider läggs in i ett kostprogram och närings- och prisberäknas. Kunden beställer både måltider och varor i samma kostprogram. Beställningen sammanställs månadsvis i programmet och fakturan går direkt till kunden. Kostsamordnaren samarbetar med personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen för att de boendes måltider ska bli så bra som möjligt.

Uppföljning och utveckling

Kostombud

Alla enheter har kostombud som vi träffar minst 2 ggr per år för uppföljning och utbildning. De har ansvar för kontakten med oss, att framföra synpunkter, ta emot information och sprida den till sin personalgrupp. Allt för att vi ska tillgodose måltiderna för de boende på bästa sätt.

Kostpärm

Alla enheter har en kostpärm som är utarbetad av Måltidsservice. Den innehåller värdefull information/kunskap om måltiderna. Vi följer Socialstyrelsens rekommendationer i ”Näring för god vård och omsorg” och Livsmedelsverkets råd om bra mat inom äldreomsorgen. En sammanfattning av detta finns beskrivet i kostpärmen.

Enkät

Måltidsservice gör årligen en enkät till kostombuden. Där ingår frågor som berör bemötande, tillgänglighet, kompetens och inflytande samt matgästens nöjdhet med maten. Resultatet analyseras och presenteras för både Sollidenköket och de särskilda boendena för att utveckla måltiderna för de boende. Vi följer också upp resultatet från den årliga enkäten från Socialstyrelsen -”öppna jämförelser” samt Vård- och omsorgsförvaltningen egna enkät.

Aktivt samarbete för bättre måltider

Vi har ett nära samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen. Vi träffas regelbundet i två olika arbetsgrupper med representanter för de olika yrkesrollerna. Vi utvecklar rutiner och informationsmaterial till omsorgspersonalen för att det ska bli enhetligt på de olika enheterna samt förenkla för vikarier och nyanställda. Kostsamordnaren besöker enheterna vid till exempel boenderåd och personalträffar för att fånga upp synpunkter och sprida kunskap. Dessutom möter vi ledamöter från Vård- och omsorgsnämnden, representanter från pensionärs- och handikapporganisationer och kommunens dietist två gånger per år i ett Matråd.

Valfrihet

Ett viktigt samarbete som startade under 2016 är Workshop – Valfrihet. Där har vi tillsammans arbetat fram förslag på ökad möjlighet för de boende att vid ätsituationen få byta ut en maträtt som den inte vill äta. Det finns också tips på enkla maträtter som boendet själv kan tillaga när de ska ha en mataktivitet. Det viktiga samarbetet fortsätter för att utveckla måltiderna för de äldre. Det är många yrkesgrupper som är involverade i den äldres mat – och måltidssituation. Därför bör man eftersträva samarbete så att måltiden blir bra och individanpassad.

Sidan uppdaterad 2024-06-18