Vi binder dammet för friskare luft

Blå himmel med vita moln och hjärtformade ballonger som stiger mot himlen

Luften i centrala Östersund är inte alltid hälsosam och värst är det på våren då dammet yr omkring. Luften blir då full av små partiklar som är skadliga för våra lungor. Därför binder vi dammet med saltlösning under våren på vissa gator. Men då kan det bli halt, ibland riktigt halt. Kör försiktigt i centrala stan under våren!

Kör försiktigt när vi dammbinder och våtsopar

Varje vår är vi ute, under tidiga morgontimmar, och saltar och sopar i Östersunds centrum. Vi sprider, växelvis, en saltlösning och, växelvis, spolar vi med vatten och sopar upp grus och damm med sopmaskin eller dammsugarbilar. Med dessa åtgärder får vi en hälsosammare luft i centrala stan. Men det kan bli halt på de åtgärdade gatorna. Kör försiktigt!

Vägmärket som betyder Varning för slirig väg
Karta där Färjemansgatan, Strandgatan, Kyrkgatan, Rådhusgatan, Gränsgatan samt Stuguvägen är markeradeFörstora bilden

På de markerade gatorna kommer vi att sprida saltlösning. Klicka för större karta

Vi dammbinder och sopar på följande gator i centrala Östersund:

  • Färjemansgatan från och med av- och påfarterna till Frösöbron, till Rådhusgatan
  • Strandgatan från och med av- och påfarterna, till Frösöbron till Gränsgatan
  • Köpmangatan från och med av- och påfarterna till Frösöbron, till Strandgatan
  • Kyrkgatan från Färjemansgatan till Gränsgatan
  • Rådhusgatan från Färjemansgatan genom rondellerna vid Stora kyrkan till och med rondellen vid Nedre Vatttugatan
  • Stuguvägen från och med rondellen vid Rådhusgatan till och med rondellen vid Krondikesvägen

När vi dammbinder är alltid vägmärken uppsatta längs de aktuella sträckorna, som varnar för slirig väg. Tänk på att anslutande gator också kan vara hala eftersom saltlösningen dras med fordonen.

Under våren håller vi hela tiden koll på väderprognoserna och på mängden partiklar som finns i luften. Vi anpassar våra insatser till väder och mängden partiklar.

På våren är luften i stan som sämst för vår hälsa

Det är på våren, då

  • snön smälter undan på gatorna
  • bilarna fortfarande har dubbdäck
  • det är soliga, fina dagar som göra att gatorna torkar upp
  • det fortfarande är för kallt för att sopa upp gruset från vinterns sandning

som luften är som mest ohälsosam. Det beror på alla små partiklar från grus, däck, vägbeläggning, m.m. som finns i luften.

Läs mer om varifrån partiklarna kommer

Läs mer om hur partiklarna i luften påverkar vår hälsa

Läs mer om stora vårsopningen

En åtgärd av flera för en hälsosammare luft

Våren 2022 var första året som vi använde denna metod för att binda och sopa upp dammet. Då kunde vi se att halterna av partiklar var 25 % lägre än under tidigare år.

Dammbindningen ingår i det åtgärdsprogram för luft som kommunen tagit fram.

Läs mer om problemen med luften i centrala Östersund

De skadliga partiklarna kommer delvis från det grus vi använder till halkbekämpning under vintern.

Läs mer om hur vi tänker när det gäller olika typer av grus för halkbekämpning

Sidan uppdaterad 2024-04-22