Cykelmätning

På sex olika platser i Östersund mäter vi passerande cyklister. Ett av målen i kommunens klimatarbete är att cykel och gång ska stå för 40 procent av resorna år 2030.

Mätpunkterna finns vid:

  1. Badhusparken
  2. Havremagasinet
  3. Rådhusgatan söder
  4. Rådhusgatan norr
  5. Stuguvägen
  6. Brunflovägen

Pilotprojekt om cykelflödesmätning

Östersunds kommun deltog under 2020 och 2021 i VTIs pilotprojekt för enhetliga cykelflödesmätningar. Det har gett en ökad kunskap om hur det cyklas i Östersund.

Sidan uppdaterad 2024-06-18