Förskola för nyanlända

Alla barn som vistas i Sverige har rätt att gå i förskola, på samma villkor som andra barn som är folkbokförda i Sverige. Det är kommunen som ansvarar för förskola.

Hos Skolverket finns information om förskolan på språken: arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji, pashto, persiska, polska, serbiska, somaliska, sorani, svenska, thailändska, tigrinska.

För barn som precis kommit till Sverige gäller samma rutiner och riktlinjer som för övriga förskolebarn.

  • Ni behöver själv söka plats på en förskola.
  • Barn mellan 3-5 år får gå på förskolan 15 timmar i veckan utan att betala för platsen. Yngre barn eller barn som går mer än 15 timmar i veckan betalar för sin plats.
  • Det finns inga särskilda förskolor för nyanlända barn. Barnen går på de vanliga förskolorna eller Öppna förskolorna.
  • Våra förskolor följer läroplanen, som berättar vad barnen ska lära sig.

Läroplan för förskolan - Skolverket

Sidan uppdaterad 2024-05-06