Modersmålsstöd

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål under­lättar också språk­utveckling och lärande inom olika områden.

Förskolan ska medverka till att barn med nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani-chib och samiska) får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Det sker genom modersmålsstöd.

Enheten modersmål ansvarar för modersmåls­töd i förskolan.

Sidan uppdaterad 2024-05-06