Samiskt samråd

Vård- och omsorgsnämnden har startat ett samråd med den samiska befolkningen. Samrådet är ett viktigt forum för att den samiska befolkningen ska få inflytande och möjligheter att påverka äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning i Östersunds kommun.

Tillsammans med den samiska befolkningen ska Vård- och omsorgsnämnden ta fram en handlingsplan som ska säkra att nämnden tillgodoser samernas rättigheter. Planen ska omfatta både vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Handlingsplanen kommer att gälla 2020 - 2023.

Här kan du ta del av protokollet från samrådet den 27 februariPDF

Här kan du ta del av protokollet från första samrådet 7 november 2019PDF

Tider för samråd 2020

  • 27 februari 2020
  • 13 maj 2020
  • 23 september 2020
  • 18 november 2020

Protokoll läggs ut efter varje samråd.

Rapport från samråden

Här nedanför hittar du länkar till rapporter från de samråd som hittills har hållits. Rapporterna finns också översatta till sydsamiska och nordsamiska.

Rapport från samiskt samråd 27 februari 2020

Rapport från samiskt samråd 7 november 2019

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-20