Hemsjukvård och rehabilitering

Har du stora omvårdnadsbehov eller behöver hjälp med förflyttning kan du omfattas av kommunal hemsjukvård och rehabilitering i hemmet av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal.

Hemteam – en viktig resurs

För hemsjukvård och rehabilitering ska fungera så bra som möjlighet arbetar vårdpersonalen i Östersunds kommun i ett så kallat "hemteam". I hemteamet ingång kommunens distrikts­sköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsammans med arbetsledare och hemtjänstpersonal i ett så kallat "hemteam".

Rehabilitering i hemmet

Rehabilitering i hemmet innebär att du kan få råd, stöd och träning i din bostad och i din närmiljö kunna klara vardagliga aktiviteter med god livskvalitet.

Vem kan få rehabilitering i hemmet?

Har du problem med nedsatt rörlighet och ork och har behov av rehabiliterinsinsatser under lång tid? Då kan det bli aktuellt med kommunens hemrehabilitering.

Rehabilitering i hemmet kan vara ett alternativ för dig som:

  • kommit hem från sjukhuset och behöver stöd med fortsatt träning i hemmet
  • känner att krafterna börjar avta och upplever stor osäkerhet och behöver hjälp att utföra vardagliga aktiviteter
  • vårdas av en anhörig - både du och din anhörige kan behöva råd och stöd när det gäller träning, arbetssätt och andra åtgärder som kan underlätta i hemmet.

Så ansöker du

För mer information och för att ansöka om hemsjukvård eller rehabilitering i hemmet kontaktar du kundcenter på 063-14 30 00

MAR - medicinskt ansvarig för rehabilitering

MAR betyder Medicinskt ansvarig för rehabilitering. MAR ansvarar för att se till att kommunen erbjuder en hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet vid rehabilitering.

Det sker bland annat genom att MAR utarbetar och följer upp rutiner kring olika hjälpmedel och ansvarar för hantering av rapporterade avvikelser med mera.
 
MAR ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för Vård- och omsorg - IVO. Det sker om en patient drabbas eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård. 

Inspektionen för vård och omsorg

Befogenheter och ansvar för MAR finns reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen.

Ring Kundcenter på 063-14 30 00 om du vill få kontakt med MAR.

MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAS betyder Medicinskt ansvarig sjuksköterska. MAS har ansvar för att se till att kommunen erbjuder hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet.

Det sker bland annat genom att MAS utarbetar och följer upp rutiner, ansvarar för hantering av rapporterade avvikelser och kontrollerar läkemedelshantering med mera.

MAS ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för Vård- och omsorg - IVO. Det sker om en patient drabbas eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård.

Inspektionen för vård och omsorg

MAS befogenheter och ansvar finns reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen.

Ring Kundcenter på 063-14 30 00 om du vill ha kontakt med MAS.

Patientnämnden

Enligt lag är kommunen skyldig att ha patientnämndsverksamhet. Samtliga kommuner i Jämtlands län har därför ett samverksansavtal med Region Jämtland/Härjedalen.

Om du vill klaga på något inom vården eller om du anser att du inte fått dina rättigheter tillvaratagna ska du alltid vända dig till chefen för den verksamhet det gäller. Om du känner att du behöver stöd i kontakterna kan du vända dig till patientnämnden för att få råd och hjälp.

Patientnämnden

Patientsäkerhetsberättelse

Alla vårdgivare ska upprätta en patiensäkerhetsberättelse varje år. Det kan man läsa i patientsäkerhetslagen. Här kan du läsa om hur Östersunds kommun arbetat med patientsäkerhet, vad man gjort för att öka patientsäkerheten och vilka resultat man uppnått. 2017 års patientsäkerhetsberättelse ingår i Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsrapport.

Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsrapport för 2017 Pdf, 2.8 MB.

Sidan uppdaterad 2024-05-23