Tandvårdsstöd

Den som är långvarigt sjuk eller har andra funktionsnedsättningar kan i vissa fall erbjudas en undersökning av tänder och mun i hemmet eller på tandvårdskliniken.

Det är regionen som ansvarar för den uppsökande verksamheten. Kommunerna ansvarar för att informera och att bedöma vilka som har rätt till tandvårdsstöd.

I Östersunds kommun är det distriktssköterskan i kommunens hemsjukvård som utfärdar tandvårdsintyget. På särskilt boende är det sjuksköterskan på boendet som utfärdar tandvårdsintyget.

Personer som tillhör LSS personkrets kan få tandvårdsintyg utfärdat av LSS-handläggaren.

Du som har rätt till tandvårdsstöd får en gratis munhälsobedömning en gång per år eller vartannat år. Vid munhälsobedömningen ska någon ansvarig vårdpersonal eller anhörig finnas med.

Personalen/den anhörige ska kunna ge viktig information om personens allmänstatus, speciella problem och dagliga munvård.

Det är vanligtvis en tandhygienist som gör munhälsobedömningen. Tandhygienisten bedömer om det krävs nödvändig tandvård.

Vad kostar det?

Munhälsobedömningen är gratis. För besök på tandläkarmottagning betalar du samma avgift som för ett besök inom hälso- och sjukvården. Avgiften räknas in i sjukvårdens högkostnads­skydd.

Du väljer själv tandläkare

Vilken tandvård som blir aktuell beror på allmäntillstånd, tandhälsa och möjlighet att orka med behandlingen. Huvudregeln är att man ska kunna tugga och äta utan att uppleva smärta.

Det är valfritt om man vill gå till folktandvården eller privattandläkare. Men måste kunna visa upp intyg för att få den avgift som gäller för tandvårdsstöd.

Vart vänder jag mig?

För mer information kontakta Region Jämtland Härjedalen, Beställarenheten 063-14 76 19.

Tandvårdsstöd - Region Jämtland Härjedalen

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-05-11