Servicetjänster för dig som fyllt 80 år

Har du fyllt 80 år och bor i Östersunds kommun kan du få upp till åtta timmars service­tjänster varje månad. Du får enkelt hjälp, utan att först behöva ansöka för att därefter få ett biståndsbeslut.

Att få servicetjänster innebär att du kan få hjälp med städning, fönsterputsning, klädtvätt, klädvård, renbäddning och att handla. Du väljer själv vad du vill ha hjälp med. Kommunen erbjuder upp till åtta timmars servicetjänster per månad och hushåll, där någon i hushållet fyllt 80 år. Service­tjänsterna utförs på vardagar mellan 8.00 och 17.00.

Avgiften för servicetjänster är 361 kronor per timme. Men kommunen tar hänsyn till dina inkomster vid beräkning av avgiften.

Här kan du läsa mer om beräkning av avgifterna för servicetjänster

Så beställer du servicetjänster

Önskar du dessa servicetjänster kontaktar du kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller fyller i följande beställningsformulär:

Beställ servicetjänster för dig som fyllt 80 år (e-tjänst)

Du väljer själv vem som utför servicetjänsterna. Det innebär att du kan få servicetjänsterna utförda av något av de privata serviceföretag som godkänts av kommunen.

Läs mer om dina valmöjligheter

En del i kommunens hälsofrämjande arbete

Det är med stöd av den nya befogenhetslagen som Östersunds kommun infört denna möjlighet. Och det är en av flera hälsofrämjande åtgärder som Vård- och omsorgsnämnden beslutat om, bland annat med målet att minska risken för fallolyckor.

Behöver du mer stöd?

Har du behov av stöd och hjälp mer än åtta timmar per månad? Då behöver du träffa en biståndshandläggare för att få ett biståndsbeslut om mer stöd. Kontakta kommunens kundcenter så hjälper de dig att få kontakt med en biståndshandläggare. 

Sidan uppdaterad 2024-05-31