Medborgardialog om hållbara resor i vardagen

Illustration, kampanjbild projektet MEDmobilitet

Nu bjuder vi in till en serie digitala träffar för Lit, Brunflo och Östersund där vi tillsammans tar reda på hur vi kan få till mer hållbara resor. Vi pratar om förutsättningar i samhället och vad som är möjligt att göra för oss personligen.

Hälsan, ekonomin och klimatet förbättras när vi reser hållbart, så det finns många vinster med att ta bussen, cykla och gå. Trorts detta kan förändringar vara utmanande, men när vi gör något tillsammans kan vi stödja varandra. Därför hoppas vi att du, din granne, vänner och bekanta där du bor vill vara med.

Testa att bli bilpoolare


Läs mer om Bilpoolare

Medborgardialoger för Lit, Östersund och Brunflo

Alla vårens träffar är genomförda. Vi ses till hösten på uppföljarträff. Håll utkik här och på vår facebooksida för datum och tid.

Tre digitala träffar på varje ort

Varje medborgardialog är uppdelad i tre digitala träffar. Det går bra att delta på endast en träff. Varje träff har dock olika innehåll, så du får ut mest av att delta på alla tre träffarna. Vi kommer att:

  • Tillsammans titta på vilka lokala förändringar som kan öka hållbara resor.
  • Bli coachade och titta på våra personliga möjligheter till ett mer hållbart resande.

Arbetssättet liknar en studiecirkel. De förslag på förbättringar i samhället som vi kommer fram till kommer kommunen att behandla och redovisa i höst.

Om projektet MEDmobilitet för hållbara resor

Projektet är en förstudie som utvecklar medborgardialoger baserat på metoden Styrkebaserad utveckling. Det är en metod som rekommenderas av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Metoden lyfter och fokuserar på det som fungerar och tillsammans skapas en gemensam målbild att arbeta för. Kraften av att arbeta tillsammans är central i metoden.

Projektet ska resultera i ett utvecklat arbetssätt i komplexa samhällsfrågor och manualer som kommer finnas tillgängliga för alla. Projektet finansieras av Energimyndigheten och är ett så kallat portföljprojekt till projektet Klimatneutrala Östersund 2030, en satsning inom Viable Cities som pågår till 30 oktober 2024.

Sidan uppdaterad 2024-07-12