Anmäla olägenhet

På den här sidan hittar du information om hur du anmäler en olägenhet, till exempel buller, dålig ventilation, djur eller andra störningar.

En hand som vrider på ett vred på element

Kontakta alltid den som stör först

Olägenhet för människors hälsa är ett begrepp från miljöbalken. Du måste alltid kontakta antingen den som orsakar olägenheter eller den som äger fastigheten där olägenheten finns innan du kontaktar kommunen. Det betyder att du i första hand ska vända dig till exempelvis

  • din hyresvärd
  • din fastighetsägare
  • den som stör
  • den som ansvarar för verksamheten
  • den som äger ett djur som stör

Kommunen kan ta vid först när du försökt med detta men inte fått någon hjälp.

Så anmäler du

Om det gått en tid sedan du pratade med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening och du fortfarande inte fått hjälp kan du göra en olägenhetsanmälan. I den skriver du vad problemet är och vid vilken tidpunkt du kontaktat fastighetsägaren eller den ansvarig och vad dessa försökt göra åt saken. Att göra en anmälan om olägenhet kostar ingenting.

För att göra en olägenhetsanmälan ska du använda e-tjänsten "Bostadsklagomål". Läs noga igenom instruktionerna i e-tjänsten innan du fyller i uppgifterna. Om uppgifterna är rätt ifyllda när ärendet kommer in till oss kan vi handlägga det snabbare.

Om det saknas uppgifter kommer vi att skicka tillbaka ärendet till dig för komplettering innan vi påbörjar handläggningen.

Anonym anmälan

Du kan välja att vara anonym när du anmäler en olägenhet, men det är endast i undantagsfall vi handlägger anonyma anmälningar.

Om du anmäler anonymt har du heller inte möjlighet att överklaga beslut.

Efter anmälan - kommunen utreder

När vi får en anmälan om olägenhet skickar vi ett brev till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen där vi berättar att vi fått in ett klagomål, och uppmanar fastighetsägaren att meddela oss vilka åtgärder de kommer att vidta för att avhjälpa problemet.

Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte svarar, eller om vi bedömer att deras förslag på lösning inte kommer att räcka så gör vi en inspektion. Sedan tar vi beslut om vilka åtgärder den som äger fastigheten ska vidta för att komma tillrätta med problemet. 

Om vi inte hittar några tecken på att det finns risk för att människors hälsa påverkas negativt av problemet avslutar vi ärendet.

Vi gör vår bedömning utifrån vad som står i miljöbalken och i socialstyrelsens allmänna råd. Socialstyrelsen har riktvärden för inomhusbuller, fukt och mögel, radon, temperatur och drag samt ventilation. Besök Folkhälsomyndighetens webbplats för att läsa mer.

Sidan uppdaterad 2024-03-11