Offentliga lokaler

Östersunds kommuns hälsoskyddsinspektörer gör åter­kommande inspektioner i offentliga lokaler där vi tittar på bland annat buller, fukt och mögel, temperatur, ventilation och rutiner för städning.

En offentlig lokal kan vara till exempel en skola, en förskola eller en annan undervisningslokal, bad eller fritidsanläggning. Det kan också handla om särskilda boenden (Säbo) eller andra vårdlokaler.

Hotell, vandrarhem, campingar och liknande lokaler som erbjuder tillfälligt boende är också offentliga lokaler.

Vem är ansvarig för inomhusmiljön i offentliga lokaler?

Den som äger en fastighet eller bedriver verksamhet är skyldig att se till så att inomhusmiljön inte orsakar olägenheter för människors hälsa. Olägenhet för människors hälsa är ett begrepp från Miljöbalken.

Fastighetsägares ansvar regleras i miljöbalkens nionde kapitel. Ansvaret innebär att fastighetsägaren ska se till så att fastigheten fungerar som den ska och inte medför risker för de boendes hälsa eller för miljön.

Är det problem med inomhusmiljön på din arbetsplats vänd dig till ditt skyddsombud. För mer information kan du besöka arbetsmiljöverkets hemsida.

Kontakta alltid den som ansvarar för verksamheten först

Om du, eller någon du är vårdnadshavare för, upplever problem till exempel i skolan, på ett bad, ett särskilt boende eller annan offentlig lokal ska du vända dig till den som ansvarar för verksamheten, till exempel rektor, enhetschef eller liknande funktion. Personalen på plats i lokalen kan ofta hjälpa dig att få tag i den som är ansvarig.

Berätta sedan om problemet du upplever. Det är bra om du förberett dig genom att till exempel skriva ner vid vilka tidpunkter eller under vilka omständigheter du upplever problemen. Är det på morgonen, eftermiddagen, hela dagen? Enbart vintertid? Ju mer detaljerade uppgifter du har, desto lättare är det för den som är ansvarig att utreda problemet.

Den verksamhetsansvarige ska därefter få 1-2 veckor på sig att undersöka problemet och eventuellt göra något åt det.

Vad kan kommunen göra åt dålig inomhusmiljö?

​Om du pratat med den som ansvarar för verksamheten, men inte fått någon hjälp, kan du vända dig till miljö och hälsa på Östersunds kommun. Det kallas då att du gör en så kallad olägenhetsanmälan.

Läs mer om att anmäla olägenhet

Sidan uppdaterad 2024-06-04