Boendemiljö

Här hittar du information som rör boendemiljön i hemmet och vem du ska vända dig till om du upplever problem med din boendemiljö.

Vi vistas inomhus upp till 90 procent av vår tid. Därför är det viktigt att luftkvaliteten är bra, och att vi slipper störande ljud och dålig lukt. Trots att våra bostäder idag håller hög standard så har hälsoproblem relaterade till inomhusmiljön blivit allt vanligare. Allergiker, barn och äldre personer är särskilt utsatta.

Inomhusmiljön hemma i din bostad kan kännas dålig av olika anledningar, som till exempel otillräcklig ventilation, eller förekomst av fukt och mögel. På den här sidan kan du läsa mer om hur kommunen kan hjälpa dig som upplever dålig boendemiljö. 

Läs mer om buller

Läs mer om luftkvalitet

Vem ansvarar för problem med inomhusmiljön?

Den som äger en fastighet har ett stort ansvar för se till så inomhusmiljön inte orsakar olägenheter för människors hälsa. Olägenhet för människors hälsa är ett begrepp från miljöbalken.

Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt ska därför kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening om det uppstår problem med inomhusmiljön.

Om du störs på din arbetsplats ska du i första hand ta kontakt med ditt skyddsombud. För mer information besök Arbetsmiljöverkets webbplats.

Vad ska jag göra om jag upplever problem där jag bor?​

Om du upplever problem i din boendemiljö ska du i första hand alltid kontakta fastighetsägaren, eller bostadsrättsföreningen om du bor i en bostadsrätt. Berätta för dem om problemet och försök beskriva det så sakligt och utförligt som möjligt. Det är bra om du till exempel skrivit ner under vilka tider eller omständigheter som problemet uppstår.

För dig som har egen villa och upplever problem med inomhusmiljön rekommenderar vi att du vänder dig till ett företag som arbetar med inomhusmiljöfrågor för att få rådgivning och hjälp.

Efter att du påtalat problemet ska fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen få tid på sig att lösa, eller åtminstone föreslå en lösning, på ditt problem. Tiden ska vara rimlig, ungefär 1-2 veckor. Får du ingen hjälp kan du vända dig till kommunen för att göra en så kallad anmälan om olägenhet.

Vad kan kommunen göra åt problem med inomhusmiljön?

Om det gått en tid sedan du pratade med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening och du fortfarande inte fått hjälp kan du kontakta kommunen. Det kallas att du gör en olägenhetsanmälan.

När du gör en olägenhetsanmälan skriver du i den vad problemet är och när du kontaktat fastighetsägaren eller bostadsföreningen och vad dessa försökt göra åt saken. Att göra en anmälan om olägenhet kostar ingenting.

Anmäl olägenhet via e-tjänsten Bostadsklagomål

Du kan välja att vara anonym, men vi har begränsade möjligheter att utreda anonyma klagomål. Om du anmäler anonymt har du heller inte möjlighet att överklaga beslut.

Vad händer efter att jag skickat in en anmälan om olägenhet?

När vi får en anmälan om olägenhet skickar vi ett brev till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen där vi berättar att vi fått in ett klagomål, och uppmanar fastighetsägaren att meddela oss vilka åtgärder de kommer att vidta för att avhjälpa problemet.

Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte svarar, eller om vi bedömer att deras förslag på lösning inte kommer att räcka så gör vi en inspektion. Sedan tar vi beslut om vilka åtgärder den som äger fastigheten ska vidta för att komma tillrätta med problemet.

Om vi inte hittar några tecken på att det finns risk för att människors hälsa påverkas negativt av problemet avslutar vi ärendet.

Vi gör vår bedömning utifrån vad som står i miljöbalken och i Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har riktvärden för inomhusbuller, fukt och mögel, radon, temperatur och drag samt ventilation.

Besök Folkhälsomyndighetens webbplats för att läsa mer.

Sidan uppdaterad 2023-09-21