Individuell mätning och debitering (IMD)

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus.

Regeringen har beslutat att krav på IMD värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda.

IMD för tappvatten ska från och med 1 juni 2022 alltid installeras när nya flerbostadshus byggs.

Läs mer om IMD på Boverkets webbsida om IMD

Sidan uppdaterad 2024-02-09