Bostadsanpassning

För personer med bestående eller långvarigt funktionshinder finns möjligheten att söka bostadsanpassningsbidrag för att göra förändringar i bostaden. Bidraget är ett kommunalt bidrag.

Ett stödhandtag vid badkaret

Vem kan få bidrag?

Bidrag lämnas till enskild person vare sig personen äger bostaden eller innehar den som hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande.

Bostadsanpassningsbidraget (Boverket)

Vad kan man få bidrag till?

Anpassningen ska göra det möjligt att komma in och ut ur bostaden, sova och vila, laga mat, sköta sin hygien samt att förflytta sig i och utanför bostaden. Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.

Bidrag lämnas för bostadens fasta funktioner och för den bostad du bor i året runt. Fasta funktioner är sådana som man normalt inte tar med sig vid en flytt till exempel kök och badrum.

Exempel på åtgärder utomhus:

  • Ramper
  • Räcken och ledstänger
  • Beläggning av gångväg

Exempel på åtgärder inomhus:

  • Borttagning av trösklar
  • Badrumsanpassning
  • Breddning av dörrar

Hur går jag tillväga?

Du skickar ansökan tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut in till fastighetskontoret på kommunen. Intyget skall styrka att de åtgärder som bidraget söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Ta in offerter vid större åtgärder

Vid större åtgärder såsom kök eller hygienutrymmen kräver kommunen att du som sökande begär in offerter från tre olika företag som du presenterar för handläggaren på Fastighetskontoret.

Bidraget kommer att utgå från den billigaste offerten. Om du som sökande väljer ett dyrare alternativ står du själv för mellanskillnaden. Det finns ingen garanti för att bidrag kommer att lämnas till hela åtgärdskostnaden.

Du är själv ansvarig att beställa hantverkare. Förslag på hantverkare kan du få hos Fastighetskontoret.

Efter slutbesiktning av anpassningen betalar kommunen ut bidraget till dig och du betalar sedan hantverkskostnaderna.

Sidan uppdaterad 2024-03-11