Inomhusmiljö i offentliga lokaler

En förskolemiljö

Foto: Göran Strand

En offentlig lokal kan vara till exempel en skola, en förskola eller en annan undervisningslokal eller fritidsanläggning. Det kan också handla om sjukhus, äldreboenden eller andra vårdlokaler. Hotell, vandrarhem, campingar och liknande lokaler som erbjuder tillfälligt boende är också offentliga lokaler.

Hur kontrollerar kommunen offentliga lokaler?

Östersunds kommuns hälsoskyddsinspektörer gör återkommande inspektioner i offentliga lokaler där vi tittar på bland annat buller, fukt och mögel, ventilation och rutiner för städning.

​Vem är ansvarig för inomhusmiljön i offentliga lokaler?

Den som äger en fastighet eller bedriver verksamhet är skyldig att se till så inomhusmiljön inte orsakar olägenheter för människors hälsa. Olägenhet för människors hälsa är ett begrepp från Miljöbalken. Läs mer på sidan Fastighetsägares ansvar.

Om du, eller någon du är vårdnadshavare för, upplever problem till exempel i skolan, på vårdcentralen eller i en annan offentlig lokal ska du vända dig till den som ansvarar för verksamheten, till exempel förskolechef eller liknande funktion. Personalen på plats i lokalen kan ofta hjälpa dig att få tag i den som är ansvarig.

Berätta sedan om problemet du upplever. Det är bra om du förberett dig genom att till exempel skriva ner vid vilka tidpunkter eller under vilka omständigheter du upplever problemen. Är det på morgonen, eftermiddagen, hela dagen? Enbart vintertid? Ju mer detaljerade uppgifter du har, desto lättare är det för den som är ansvarig att utreda problemet.

Den verksamhetsansvarige ska därefter få rimlig tid på sig att undersöka problemet och eventuellt göra något åt det. Rimlig tid är normalt 1-2 veckor.

​Vad kan kommunen göra åt dålig inomhusmiljö?

Om du pratat med den som ansvarar för verksamheten, men inte fått någon hjälp, kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Östersunds kommun. Det kallas då att du gör en så kallad olägenhetsanmälan. Där beskriver du problemet och anger när du kontaktat den som är ansvarig och vad denne försökt göra åt saken.

Anmäl olägenhet via e-tjänsten Bostadsklagomål

Sidan uppdaterad 2024-03-11