Lägenhetsnummer

Ett räcke inne i ett trapphus

Alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister. Om det finns fler än en bostad i samma entré ges alla bostäder ett unikt nummer. Det kallas för lägenhetsnummer. Just det numret anger var i byggnaden som lägenheten finns och ligger till grund för statistik och folkbokföring.

Fastighetsägaren är skyldig att sätta lägenhetsnummer och lämna in detta till kommunen. Lägenhetsnumren måste följa en bestämd standard. Använd nedanstående e-tjänst eller blankett. Blanketten visar även hur lägenheterna ska numreras

 

 

Om du som fastighetsägare vill ha hjälp med adresser eller lägenhetsnummer är du välkommen att kontakta oss.

Om du som boende behöver hjälp med en adress eller lägenhetsnummer, börja med att kontakta fastighetsägaren.

Sidan uppdaterad 2024-03-11