Ovårdad tomt eller byggnad

Skräp som ligger på backen

Du som äger en tomt är skyldig att se till att den är i ett vårdat skick. Det innebär både att hålla de byggnader som finns vårdade och att inte ha skräpigt på tomten. Det ska inte finnas risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen.

Vad är en ovårdad tomt eller byggnad?

En tomt ska enligt lagen hållas i ett så kallat vårdat skick. Det spelar ingen roll om tomten är bebyggd eller inte. Det är du som äger tomten som har ansvaret för att hålla tomten i ett vårdat skick.

En ovårdad tomt eller byggnad kan göra att ett helt område upplevs som sämre. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall. Ovårdade tomter eller byggnader kan även öka risken för olyckor.

Bestämmelser om ovårdade tomter finns i plan- och bygglagens åttonde kapitel.

Anmälan om ovårdad tomt eller byggnad

Om vill uppmärksamma oss på en ovårdad tomt eller byggnad anmäler du i första hand det i vår e-tjänst. Du kan också kontakta kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se.

Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att inte mejla eller presentera dig om du ringer till kundcenter. Väljer du att vara anonym kommer vi inte kunna återkoppla till dig om hur det går i ärendet.

Vi utreder ärendet och kan, om det behövs, vidta åtgärder för att få fastighetsägaren att städa upp på tomten eller åtgärda den ovårdade byggnaden.

Häckar, buskage eller annan skrymmande växtlighet

Du som äger en tomt är skyldig att hålla häckar och annan växtlighet vid gatukorsningar och tomtutfarter i vårdat skick – för att förhindra olyckor och trafikproblem.

Läs mer om häckar och buskage här.

Sidan uppdaterad 2024-03-11