Stöd till familjer och föräldrar

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Både Elevhälsan och Social- och arbets­marknads­förvaltningen erbjuder olika former av föräldrastöd.

Stöd som vi erbjuder

Barn som upplevt våld

Stöd till dig som förälder för att hjälpa barn som varit utsatt för våld eller bevittnat våld.

Barn som upplevt våld

Familjehem

Ett familjehem är en enskild familj som öppnar sitt hem mer stadigvarande för barn eller ungdomar. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid.

Familjehem

Kontaktfamilj

Att vara ensamstående förälder utan fungerande nätverk kan vara påfrest­ande. En kontaktfamilj kan avlasta genom att exempelvis ta hand om barn eller syskon en eller ett par helger i månaden.

Kontaktfamilj

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal för par, familjer och enskilda som befinner sig i samlevnadssvårigheter och/eller relationskriser.

Familjerådgivning

Familjestöd Bryggan

Familjestöd Bryggan erbjuder stöd till dig som är förälder och har barn eller ungdomar 0‑17 år. Du kanske har svårigheter i ditt föräldraskap och behöver stöd i att arbeta med detta – tillfälligt eller under lite längre tid.

Familjestöd Bryggan

Förälder Östersund

Förälder Östersund erbjuder före­läs­ningar, workshops och studiecirklar där du får möjlighet att utveckla din roll som förälder, lära dig nya färdigheter och dela erfarenheter med andra föräldrar.

Förälder Östersund

Barn- och elevhälsan

Föräldrar i förskola och skola kan vända sig direkt till Barn- och elevhälsans personal. Vi ger råd och stöd och kan också förmedla kontakt till andra aktörer som kan hjälpa till.

Barn- och elevhälsan

Familjerätt

Mycket av Familjerättens arbete handlar om stöd till föräldrar som behöver komma överens i frågor om vårdnad, umgänge och boende för gemensamt barn, men det är inte allt.

Samarbetssamtal, faderskap, föräldraskap, adoption, vårdnad, boende och umgänge tillhör familjerättens arbets­områden.

Familjerätt

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-06-03