Familjerådgivning

Information med anledning av Covid-19:

Östersunds kommun har fattat ett beslut om förbud mot samtliga fysiska möten. Förbudet gäller från onsdag 18 december. Förbudet är generellt och gäller alla förvaltningar och arbetsplatser.

Under denna period erbjuder familjerådgivningen videosamtal med hög sekretess, alternativt telefonsamtal. Vissa undantag kan göras för nybesök - som kan erbjudas 1 fysiskt möte på plats. Videosamtal erbjuds därefter. Om det bedöms olämpligt att ha videosamtal eller om det saknas tekniska förutsättningar för videosamtal, kan beslut om undantag från förbud om fysiska möten fattas.

Alla kan få problem i sina nära relationer. På familjerådgivningen kan ni få hjälp att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Vi erbjuder olika samtalsformer för alla oavsett kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet/uttryck, etnicitet, funktionsvariation eller religion/trosuppfattning.

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler.

Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna: kärleksrelationer, vuxna syskonrelationer, föräldrar och enskilda som vill förbättra sina nära relationer.

Vanliga besöksorsaker kan vara att:

  • Ni vill förändra ert sätt att tala med varandra och hur ni löser gemensamma problem
  • Ni vill hitta bra former för en bonusfamiljssituation
  • Omställningen från till familj ställer nya krav som behöver hanteras
  • Sex- och samliv inte fungerar som ni vill
  • Känslorna har svalnat
  • Tillitskriser, exempelvis otrohet
  • Någon av er har svårt att komma vidare efter en separation
  • Ni vill skapa andra sätt att lösa konflikter på

Lyssna på oss:

Vi medverkar i bland i P4 Jämtland och pratar om relationer och familjerådgivning. Via länkarna nedan kan du lyssna på några samtal som har olika teman.

Samspelsmönsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yttre belastning på relationer - pandemilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Familjerådgivning i Strömsundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fysisk beröringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prata med sina barn om kropp och sexualitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtalsformer:

Vi erbjuder ett till två inledande samtal och bestämmer sedan tillsammans med er upplägg och fokus i en fortsatt kontakt.

Ett alternativ är ett engångssamtal, som kan bokas med kort varsel. Målet är då att kunna erbjuda en tid inom en vecka.

Om oss:

Familjerådgivarna är socionomer med lång yrkeserfarenhet och vidareutbildning i psykoterapi: KBT, psykodynamisk- och familjeterapi.

Flera familjerådgivare har också vidareutbildning i sexologi, andrologi och parsexualiet, samt olika parterapeutiska metodinriktningar såsom EFT (Emotionellt inriktad parterapi) samt IBCT (Integrative Behavorial Couples Therapy).

Familjerådgivningen i Jämtlands län är en samverkan mellan länets kommuner. Huvudmottagning finns i Östersund. Mottagningar finns också flera dagar per månad i Bräcke, Hackås, Hammarstrand, Krokom, Mörsil, Strömsund, Sveg/Hede.


Relaterad information:

Samtalsavgiften är 180 kronor per samtal. Uteblivet besök debiteras. Det finns möjlighet till nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse, efter individuell bedömning.

Umgänges- och vårdnadsfrågor hänvisas till familjerätten i din hemkommun.

Vi är angelägna om att ni berättar för oss om ni har synpunkter/klagomål på vår verksamhet. Ni kan kontakta mottagningen via mail eller telefon. Ni kan också lämna synpunkter direkt till tf sektorschef Erik Fredriksson som har telefonnummer 063-14 40 49 och nås via mail: erik.fredriksson@ostersund.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-25